Svendsen er enhetsleder ved Barneklinikkens laboratorium ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

En ære å bli årets bioingeniør 2021

- Det er en stor ære å bli kåret til årets bioingeniør 2021, men jeg anser det slik at det er saken jeg brenner for som har gjort at jeg får denne prisen, sier hun. Hun ønsker også å kreditere sine nærmeste medarbeidere.

årets bioingeniør Marianne Svendsen
Vinner av prisen årets bioingeniør 2021, Marianne Svendsen. Foto: Svein A. Liljebakk.

Svendsen har i mange år jobbet med blodprøvetaking av barn, og hun har vært særlig opptatt av å gjøre prøvetakingen til en bedre opplevelse for redde og engstelige barn. - Jeg brenner spesielt for de barna som er alvorlig og kronisk syke, og som er nødt til å ta utallige blodprøver, sier hun.

- Skal du ta blodprøve av et livredd barn, kan du ikke holde fast barnet for å få tatt prøven. Det vil kunne traumatisere dem, forteller hun. - Jeg møter fortsatt voksne som har traumer etter tvang i blodprøvetakingssituasjoner fra barndommen.

Etterlyser «ulydige» bioingeniører

- Jeg arbeider på en avdeling som jobber med barn og unge, og tverrfagligheten her er viktig. Her er det både bioingeniører, sykepleiere, psykologer og leger som jobber sammen for å finne gode løsninger for barna.

- Vi som tar prøvene har et ansvar for å sette grenser, og forsøke å finne alternative løsninger i møte med stikkredde barn. Snakker man for eksempel med legen som har rekvirert blodprøven og forklarer situasjonen, er det min erfaring at man sammen finner løsninger.

- Med «ulydige» mener jeg at vi må la hensynet til barna komme først. Det er derfor viktig å få til en holdningsendring blant alle de som tar blodprøver av stikkredde barn. Dette er jeg opptatt av at vi må få til i hele landet, sier Svendsen.

- Det er også viktig for meg å rose min egen ledelse. De forstår betydningen og verdien av det vi jobber med, og har gitt både støtte og ressurser til at jeg kan holde på med dette arbeidet.

Om prisen

Prisen som årets bioingeniør ble første gang delt ut i 2020, og deles ut av NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI).

Ragnhild Røsbjørgen ble årets bioingeniør 2020

Prisen deles ut hvert år, og formålet er å løfte fram enkeltpersoner som kan være faglige forbilder for unge bioingeniører.

Fagstyreleder NITO BFI, Rita von der FehrFagstyreleder i NITO BFI, Rita von der Fehr (Foto: Annette Larsen), sier at prisen skal tildeles en bioingeniør som har gått foran som en god ambassadør for bioingeniørfaget.

- Vi har hatt mange gode kandidater til årets pris, men Marianne Svendsen er både gjennom sitt arbeid for de yngste pasientene våre, hennes faglighet og sin vilje til å dele av sin kompetanse, en meget verdig vinner av prisen som årets bioingeniør, sier fagstyrelederen.

Juryens begrunnelse

- Prisvinneren har lang erfaring med blodprøvetaking av barn. Hun har hjulpet tusenvis av barn, både de med angst og de som frivillig strekker ut armen på første forsøk, sier von der Fehr. Hun sier videre at:

- Årets bioingeniør har bidratt i opplæring av andre bioingeniører, skrevet fagartikler om emnet, holder innlegg og er en viktig stemme på vegne av alle barn som skal ta blodprøver.

Hun ble nominert til prisen av både tidligere og nåværende kollegaer.

- På vegne av NITO BFI og fagstyret vil jeg gratulere Marianne Svendsen med tittelen årets bioingeniør 2021, avslutter von der Fehr.

Vinneren mottar en plakett, blomst og 5.000 kroner.

Hva gjør du når barnet er redd for å ta blodprøve? (bioingenioren.no)

Bioingeniørfaglig institutt