Patrick Gudmundsen liste Foto Hildegunn Hana.jpg

Fagutvalget NITO Egen bedrift støtter Høyre sitt forslag om å innføre en gründerpermisjon, der målet er å gjøre det enklere for gründere å starte egen bedrift.

- Vi i NITO Egen bedrift tror at med en slik ordning vil flere ingeniører og teknologer tørre å starte for seg selv og vil være et viktig bidrag til å skape nye arbeidsplasser i tiden framover, sier utvalgsleder Patrick Gudmundsen (bildet).

Forslaget går ut på å gi ulønnet permisjon på seks måneder til fast ansatte som ønsker å starte egen bedrift.

NITO tar for gitt at grunnleggende arbeidstakerrettigheter blir ivaretatt i forslaget.

God erfaring fra Sverige

Modellen har for øvrig fungert veldig bra i vårt naboland Sverige og NITOs søsterorganisasjon Sveriges ingeniører trekker fram ordningen som en fordel for sine medlemmer.

Risikoen ved å forlate fast arbeid og inntekt er høy i Norge, dermed har kanskje mange av de som har forutsetninger for å lykkes blitt værende i trygge jobber fremfor å satse på sin idé.

- Hvis dette også kan kombineres med ordningen med dagpenger under etablering, spesielt i nedbemanningsprosesser, så ville det vært ideelt, sier Gudmundsen.

- Vi støtter helhjertet ordninger som gir flere av våre medlemmer mulighet og redusert risiko til å starte for seg selv og skape nye arbeidsplasser.

- Det å redusere risikoen det er å skape sin egen og nye arbeidsplasser mener vi vil være svært viktig i tiden framover og vi vil gi ros til programkomiteen som bidrar til dette, så får vi håpe at landsmøtet er like fremsynte på landsmøtet når programmet skal vedtas.

Mer om NITO Egen bedrift