Gå til innhold
Mennesker i møte
Fagmiljøer

NITO Egen bedrift

NITO Egen bedrift er et tilbud til alle NITOs medlemmer som driver egen bedrift eller har planer om å starte opp egen virksomhet. Deltakelse i nettverket er gratis.

Bli medlem av NITO Egen Bedrift

Som medlem får du:

Maler for budsjett-, kontrakt- og honoraravtaler

Dokumenter og maler som kan være nyttige for deg som skal starte egen virksomhet. (Krever innlogging)

Har du dagpenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV og tenker å starte egen bedrift?

Da kan du ha rett på å beholde dagpengene mens du planlegger og etablerer egen virksomhet. Men du må sende en egen søknad til NAV om dette.

Gratis ressurspakke, "Otto Risangers Frie yrker"

NITO Egen bedrift-medlemmer har gratis tilgang til Otto Risangers e-bøker i Frilans/Frie yrker-pakken. FrieYrker-pakken 2018 om skatt og økonomi foreligger, med seks e-bøker, oppdatert til 2017-18 regler.
For å motta brukernavn og passord, send en e-post til Eivind Hegland

Hvordan digitaliseringen endrer arbeidslivet

Syk selvstendig næringsdrivende 

Sykepenger og trygderettigheter for selvstendig næringsdrivende

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har ikke krav på sykepenger fra oppdragsgiver. Du får sykepenger fra folketrygden fra og med dag 17 av sykefraværet og må dekke de 16 første dagene selv.

Sykepengegrunnlaget er den næringsinntekten som sykepengene skal regnes ut etter. For deg som er selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 75% av sykepengegrunnlaget per år, men kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet.

Du kan lese mere om dine rettigheter i Otto Risangers e-bokserie «Driv Bedre». Som medlem av NITO Egen Bedrift har du gratis tilgang til alle bøkene i denne bokpakken. For påloggingsinformasjon send e-post til

  

Trenger du privatrettslig bistand?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co.

  •  Gratis juridisk førstehjelp / førstegangskonsultasjon. En henvendelse per sak.
  • 20 % rabattert timepris på laveste salærsats (det vil si kr 1 600 for advokater / kr 1 200 for advokatfullmektiger), dersom du som NITO-medlem ønsker videre bistand i den aktuelle saken. Priser er ekskl. mva.
  • Rabatterte priser gjelder når du som medlem selv dekker advokathonoraret, ikke dersom andre dekker kostnadene (for eksempel motparter, forsikringsselskap eller andre).
  • Alltid tilgang til advokat og responstid fortrinnsvis innen 24 timer.
  • Saker blir håndtert av den i selskapet med spesialkompetanse på rettsområdet.

Ta kontakt på telefon 23085720 eller e-post:

Postadresse: Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co, Postboks 2624 Solli, 0203 Oslo

NB! Oppgi medlemsnummer og telefonnummer ved henvendelser.

Advokatfirmaet har særlig kompetanse innen arv- og familierett, fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, erstatningsrett, entreprise, selskapsrett og veitrafikk.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendingsrett.

   

Trenger du næringslivsjuridisk bistand?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Eckhoff, Fosmark og Co.

AVTALEN INNEBÆRER

  • Inntil en time gratis næringslivsjuridisk hjelp/ førstegangskonsultasjon (en henvendelse per medlem)
  • 20 % rabattert timepris på laveste salærsats, når du selv betaler kostnaden for honoraret (Det vil nå si kr 1600 for advokater / kr 1 200 for advokatfullmektiger, eks. mva.) 
  • Tilgang til advokat, med en responstid fortrinnsvis innen 24 timer.  
  • Alle saker blir håndtert av den i selskapet med spesialkompetanse på det aktuelle rettsområdet.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendings- eller odelsrett.
Ta kontakt på telefon 23085720 / 93862760 eller e-post: