Gå til innhold
Fagmiljøer

NITO Egen bedrift

NITO Egen bedrift er et tilbud til alle NITOs medlemmer som driver egen bedrift eller har planer om å starte opp egen virksomhet. Deltakelse i nettverket er gratis.

Bli medlem av NITO Egen Bedrift

Som medlem får du:

 • Delta gratis på alle temamøter og faglig oppdatering via fagkurs
 • Tilbud om forsikring og pensjonsparing for deg som driver egen virksomhet
 • Ressurspakken Otto Risangers Frie Yrker, gratis 
 • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff
 • Mulighet til å bidra i NITOs politiske arbeid
 • Gratis privatrettslig bistand for NITO Egen bedrifts medlemmer (se faktaboks nederst på siden)
 • Tilgang til dokumenter (fastsetting av honorar på tjenester) og maler (avtalemaler)

Lik vår Facebook side og bli med i vår gruppe på Facebook

Enighet om Statsbudsjett for 2018

22. november 2017 ble regjeringen og støttepartiene Venstre og Krf enige om statsbudsjettet for 2018. Budsjettavtalen har betydning for alle som driver liten bedrift.

Den største endringen er at forslaget til nye regler for opsjonsbeskatning er endret. Ved å heve den maksimale fordelen fra 30 000 til 500 000 kan det det bli et gunstigere alternativ til lønn for flere oppstartsbedrifter som har begrenset kapital i startfasen.

NITO Egen Bedrift er tilfreds med at regjeringen foreslår en smidigere ordning for å beholde dagpenger ved etablering av egen virksomhet. Norsk arbeidsliv trenger ordninger som stimulerer arbeidsledige til å starte egen bedrift. NITO har også foreslått at de som etablerer egen virksomhet kan få dagpenger i inntil 24 måneder, noe som er en langt mer realistisk tidshorisont til å få en nystartet virksomhet oppe-å-gå, enn regjeringens forslag. Her må det jobbes videre politisk opp mot statsbudsjettet 2019.

Andre endringer i 2018:

 • Selskapsskatten settes ned fra 24 prosent til 23 prosent.
 • For AS: Utbytteskatten øker til 30,59 prosent
 • Formueskatt: Satsen står på stedet hvil med 0,85 prosent av netto formue. Verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital) økes fra 10 til 20 prosent. Bunnfradraget beholdes på 1,48 millioner kroner.
 • Eiendomsskatten på maskiner og produksjonsutstyr blir i hovedsak fjernet, over en perioden på syv år.
 • Den foreslåtte vektavgiften på elbil fjernes og skattefordelen ved elbil som firmabil blir bare redusert noe, i stedet for at den fjernes.

NITO Egen bedrift

Sykepenger og trygderettigheter for selvstendig næringsdrivende

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har ikke krav på sykepenger fra oppdragsgivere eller kunder. De får sykepenger fra folketrygden fra og med dag 17 av sykefraværet og må dekke de 16 første dagene av egen lomme.

Sykepengegrunnlaget er den næringsinntekten som sykepengene skal regnes ut etter. Sykepengegrunnlaget per år kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet. Det gis ikke 100% sykepenger av dette grunnlaget for selvstendig næringsdrivende, men satsen er nettopp endret fra 65% til 75%.

Du kan lese mere om sykepenger og trygderettigheter i Otto Risangers e-bokserie «Driv Bedre». Som medlem av NITO Egen Bedrift har du gratis tilgang til alle de 6 bøkene i denne bokpakken. Påloggingsinformasjon får du ved å sende en
e-post til

Gratis ressurspakke, "Otto Risangers Frie yrker"

NITO Egen bedrift-medlemmer har gratis tilgang til Otto Risangers e-bøker i Frilans/Frie yrker-pakken. ÅRETS FRIEYRKER-PAKKE FRA OTTO RISANGER ER NÅ PÅ PLASS FOR VÅRE MEDLEMMER. FrieYrker-pakken 2018 om skatt og økonomi foreligger nå, med seks e-bøker, oppdatert til 2017-18-regler, og med full tilgang for våre medlemmer.

E-bøkene er oppdatert med reglene for 2018, og kan leses på alle plattformer: Mobil, brett og PC. For å motta brukernavn og passord, send en e-post til

Relevante kurs og temamøter i ledelse og økonomi

Kiwa Teknologisk Institutt AS Avd Stavanger, Stavanger, 6. mars 2018

Trenger du forretningsjuridisk bistand eller ved takstmannsansvar?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA.

 • Gratis juridisk førstehjelp / førstegangskonsultasjon (30 minutter). En henvendelse per sak.
 • 20 % rabattert timepris på salærsats kr 1920. Priser er ekskl. mva.Rabatterte priser gjelder når du som medlem selv dekker advokathonoraret, ikke dersom andre dekker kostnadene (for eksempel motparter, forsikringsselskap eller andre).
 • Alltid tilgang til advokat og responstid fortrinnsvis innen 24 timer.

Ta kontakt på telefon 24145600 eller e-post:  eller

Du kan også ta kontakt per post til: Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA, Holbergs gate 1, 0166 OSLO

NB! Oppgi medlemsnummer og telefonnummer ved henvendelser til advokatfirmaet.

Advokatfirmaet har særlig kompetanse innen selskapsrett, boligrett, bygg- og entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, skatterett, takstmannens ulovfestede profesjonsansvar og forretningsførsel.

Trenger du privatrettslig bistand?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co.

 •  Gratis juridisk førstehjelp / førstegangskonsultasjon. En henvendelse per sak.
 • 20 % rabattert timepris på laveste salærsats (det vil si kr 1600 for advokater / kr 1200 for advokatfullmektiger), dersom du som NITO-medlem ønsker videre bistand i den aktuelle saken. Priser er ekskl. mva.
 • Rabatterte priser gjelder når du som medlem selv dekker advokathonoraret, ikke dersom andre dekker kostnadene (for eksempel motparter, forsikringsselskap eller andre).
 • Alltid tilgang til advokat og responstid fortrinnsvis innen 24 timer.

Ta kontakt på telefon 23085720 eller e-post:

Du kan også ta kontakt per post til: Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co Postboks 2624 Solli 0203 Oslo

NB! Oppgi medlemsnummer og telefonnummer ved henvendelser til advokatfirmaet.

Advokatfirmaet har særlig kompetanse innen arv- og familierett, fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, erstatningsrett, entreprise, selskapsrett og veitrafikk.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendingsrett.