Gå til innhold
Mennesker i møte
Fagmiljøer

NITO Egen bedrift

NITO Egen bedrift er et tilbud til alle NITOs medlemmer som driver egen bedrift eller har planer om å starte opp egen virksomhet. Deltakelse i nettverket er gratis.

Bli medlem av NITO Egen Bedrift

Som medlem får du:

 

Har du dagpenger eller arbeidsavklaringspenger fra NAV og tenker å starte egen bedrift?

Da kan du ha rett på å beholde dagpengene mens du planlegger og etablerer egen virksomhet. Men du må sende en egen søknad til NAV om dette.

Gratis ressurspakke, "Otto Risangers Frie yrker"

NITO Egen bedrift-medlemmer har gratis tilgang til Otto Risangers e-bøker i Frilans/Frie yrker-pakken. FrieYrker-pakken 2018 om skatt og økonomi foreligger, med seks e-bøker, oppdatert til 2017-18 regler.
For å motta brukernavn og passord, send en e-post til Eivind Hegland

 

Hvordan digitaliseringen endrer arbeidslivet

 

Syk selvstendig næringsdrivende 

Sykepenger og trygderettigheter for selvstendig næringsdrivende

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har ikke krav på sykepenger fra oppdragsgiver. Du får sykepenger fra folketrygden fra og med dag 17 av sykefraværet og må dekke de 16 første dagene selv.

Sykepengegrunnlaget er den næringsinntekten som sykepengene skal regnes ut etter. For deg som er selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 75% av sykepengegrunnlaget per år, men kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet.

Du kan lese mere om dine rettigheter i Otto Risangers e-bokserie «Driv Bedre». Som medlem av NITO Egen Bedrift har du gratis tilgang til alle bøkene i denne bokpakken. For påloggingsinformasjon send e-post til

Trenger du privatrettslig bistand?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co.

  •  Gratis juridisk førstehjelp / førstegangskonsultasjon. En henvendelse per sak.
  • 20 % rabattert timepris på laveste salærsats (det vil si kr 1 600 for advokater / kr 1 200 for advokatfullmektiger), dersom du som NITO-medlem ønsker videre bistand i den aktuelle saken. Priser er ekskl. mva.
  • Rabatterte priser gjelder når du som medlem selv dekker advokathonoraret, ikke dersom andre dekker kostnadene (for eksempel motparter, forsikringsselskap eller andre).
  • Alltid tilgang til advokat og responstid fortrinnsvis innen 24 timer.
  • Saker blir håndtert av den i selskapet med spesialkompetanse på rettsområdet.

Ta kontakt på telefon 23085720 eller e-post:

Postadresse: Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co, Postboks 2624 Solli, 0203 Oslo

NB! Oppgi medlemsnummer og telefonnummer ved henvendelser.

Advokatfirmaet har særlig kompetanse innen arv- og familierett, fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, erstatningsrett, entreprise, selskapsrett og veitrafikk.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendingsrett.

Trenger du forretningsjuridisk bistand eller bistand ved takstmannsansvar?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA.

  • Gratis juridisk førstehjelp / førstegangskonsultasjon (30 minutter). En henvendelse per sak.
  • 20 % rabattert timepris på salærsats kr 1 920. Priser er ekskl. mva.Rabatterte priser gjelder når du som medlem selv dekker advokathonoraret, ikke dersom andre dekker kostnadene (for eksempel motparter, forsikringsselskap eller andre).
  • Alltid tilgang til advokat og responstid fortrinnsvis innen 24 timer.

Ta kontakt på telefon 24145600 eller e-post:  eller

Du kan også ta kontakt per post til: Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA, Holbergs gate 1, 0166 OSLO

NB! Oppgi medlemsnummer og telefonnummer ved henvendelser til advokatfirmaet.

Advokatfirmaet har særlig kompetanse innen selskapsrett, boligrett, bygg- og entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, skatterett, takstmannens ulovfestede profesjonsansvar og forretningsførsel.