Gå til innhold
Fagmiljøer

NITO Egen bedrift

NITO Egen bedrift er et tilbud til alle NITOs medlemmer som driver egen bedrift eller har planer om å starte opp egen virksomhet. Deltakelse i nettverket er gratis.

Bli medlem av NITO Egen Bedrift

Som medlem får du:

 • Delta gratis på alle temamøter og faglig oppdatering via fagkurs
 • Tilbud om forsikring for deg som driver egen bedrift
 • Ressurspakken Otto Risangers Frie Yrker, gratis 
 • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff
 • Mulighet til å bidra i NITOs politiske arbeid
 • Gratis privatrettslig bistand for NITO Egen bedrifts medlemmer (se faktaboks nederst på siden)
 • Tilgang til dokumenter (fastsetting av honorar på tjenester) og maler (avtalemaler)

Lik vår Facebook side og bli med i vår gruppe på Facebook

Sykepenger og trygderettigheter for selvstendig næringsdrivende

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har ikke krav på sykepenger fra oppdragsgivere eller kunder. De får sykepenger fra folketrygden fra og med dag 17 av sykefraværet og må dekke de 16 første dagene av egen lomme.

Sykepengegrunnlaget er den næringsinntekten som sykepengene skal regnes ut etter. Sykepengegrunnlaget per år kan ikke overstige seks ganger grunnbeløpet. Det gis ikke 100% sykepenger av dette grunnlaget for selvstendig næringsdrivende, men satsen er nettopp endret fra 65% til 75%.

Du kan lese mere om sykepenger og trygderettigheter i Otto Risangers e-bokserie «Driv Bedre». Som medlem av NITO Egen Bedrift har du gratis tilgang til alle de 6 bøkene i denne bokpakken. Påloggingsinformasjon får du ved å sende en
e-post til

Workshop - hva jobber vi med fremover

13.juni var fagutvalget i Egen bedrift samlet, sammen med medlemmer som hadde vist interesse for og takket ja til deltakelse til en intern workshop.
Formålet var 2-delt:

 • å se på hvilke tilbud NITO Egen bedrift bør tilby våre medlemmer
 • jobbe for å forbedre de eksterne rammebetingelsene for våre medlemmer

Det kom kontrete tilbakemeldinger på aktuelle tema for temamøter, mulighet for mentorordning, utvidelse av vårt juridiske tilbud og mulige samarbeidspartnere (her ble Bedriftsforbundet spesielt trukket frem)
Av eksterne rammebetingelser bør vi jobbe videre med muligheten for bedre pensjonssparing, forenklingsarbeid som kan stimulere flere til å velge AS, fritak for arbeidsgiveravgift for AS under oppstart og en idé om en investorpool (en møteplass der de med idéer og kapitalbehov kan møte de som vil investere)

Revidert Nasjonalbudsjett 2017

Regjeringen la 11. mai 2017 frem forslag til revidert budsjett og 6. juni 2017 ble det inngått budsjettavtale mellom regjeringen, Venstre og Krf. Avtalen innebærer en bedre sykepengeordning for selvstendig næringsdrivende (kompensasjonsgraden øker til 75%).

I tillegg vil regjeringen og samarbeidspartene før sommeren ha vedtatt at småbedriftene får muligheter for økt pensjonssparing (pensjonsinnskudd kan økes fra 4% til 6%), endring av opsjonsbeskatning og skattelette for investeringer i nystartede bedrifter. Sistnevnte innebærer at personlige skatteytere som investerer direkte eller indirekte i bestemte type selskap, og på visse vilkår, får rett til fradrag for opptil 500 000 kroner.

Dette er gode og fornuftige endringer som våre medlemmer kan ta nytte av.

Gratis ressurspakke, "Otto Risangers Frie yrker"

NITO Egen bedrift-medlemmer har gratis tilgang til Otto Risangers e-bøker i Frilans/Frie yrker-pakken. Boken «NÆRINGSOPPGAVEN» gir tips og veiledning for å fylle ut næringsoppgaver. Du har også tilgang til 5 andre e-bøker med aktuelle tema som: 

 • Skatt
 • Sykepenger
 • Trygd
 • Momsregler
 • Selskapsform
 • Lønn
 • Friansarbeid

 E-bøkene er oppdatert med reglene for 2017, og kan leses på alle plattformer: Mobil, brett og PC. For å motta brukernavn og passord, send en e-post til

Relevante kurs og temamøter i ledelse og økonomi

Kiwa Teknologisk Institutt AS, Oslo, 23. august 2017

Trenger du privatrettslig bistand?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co.

 •  Gratis juridisk førstehjelp / førstegangskonsultasjon. En henvendelse per sak.
 • 20 % rabattert timepris på laveste salærsats (det vil si kr 1600 for advokater / kr 1200 for advokatfullmektiger), dersom du som NITO-medlem ønsker videre bistand i den aktuelle saken. Priser er ekskl. mva.
 • Rabatterte priser gjelder når du som medlem selv dekker advokathonoraret, ikke dersom andre dekker kostnadene (for eksempel motparter, forsikringsselskap eller andre).
 • Alltid tilgang til advokat og responstid fortrinnsvis innen 24 timer.

Ta kontakt på telefon 23085720 eller e-post:

Du kan også ta kontakt per post til: Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co Postboks 2624 Solli 0203 Oslo

NB! Oppgi medlemsnummer og telefonnummer ved henvendelser til advokatfirmaet.

Advokatfirmaet har særlig kompetanse innen arv- og familierett, fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og avtalerett, erstatningsrett, entreprise, selskapsrett og veitrafikk.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendingsrett.