Datasenternæringen har investert 2,7 milliarder kroner i Norge i 2019 og 2020. Det har blitt anslått at bransjen med leverandørindustri kan ansette over 11.000 mennesker om fire år, og nesten 25.000 i 2030.

- Dette gir en viss boost til utvikling av IKT-kompetanse i Norge, sier leder av NITO IKT, Harald Stavn.

- Bedre sent enn aldri

- Politikerne har rett i at Norge har et sterkt konkurransefortrinn innen datasentre. Kaldt klima, god tilgang til sikre fjellhaller og billig grønn kraft til å kjøle servere kan gjøre norske datasentre både konkurransedyktige og klimabesparende, forteller han.

Bilde i tekst.jpg
Harald Stavn, leder av NITOs faggruppe for IKT, Harald Stavn (til venstre). Her med Kjetil Lein, visepresident i NITO.

I den nye strategien lover regjeringen bedre rammevilkår for å lagre data her til lands.

 - Det er på høy tid. Det er flere år siden vi anbefalte disse tiltakene, men bedre sent enn aldri.

Les også: NITO jobber for økt satsing på digital verdiskaping

Forsterkning av nettet

Ifølge Stavn er det allerede fare for at strømnettet ikke har nok kapasitet til flere av de store datahallene.

- Nettet må derfor forsterkes, og det er gledelig og på høy tid at politikerne i den nye strategien ønsker å få fortgang i dette. Ellers risikerer vi at norske datahaller ikke kan betjene store internasjonale kunder, som da isteden velger datahaller i andre land, avslutter Stavn.