Statens pensjonskasse (SPK) har nå gjort noen grep som gjør det enklere for deg å få utbetalt pensjon for årene som offentlig ansatt. SPK har innført en automatikk som gjør at du nå slipper å søke om alderspensjon. 

Se viktig informasjon for deg som tidligere har vært ansatt i kommunal sektor og om uførhet lenger ned i saken. 

Mindre å tenke på for deg 

Andreas Moen murvegg listefoto.jpg

- Du som har jobbet i offentlig sektor i minst tre år en eller annen gang i løpet av karrieren har rett til alderspensjon fra offentlig sektor. Fram til nå har du måttet søke om dette selv for å få pensjonen utbetalt. Men nå sier SPK at de kommer til å utbetale pensjon for disse årene automatisk, forklarer Andreas G. R. Moen (bildet), advokat i NITO.

- Det kan utgjøre alt fra småpenger til betydelige summer, sier han.

Utbetaling blir nå automatisk for alle som tidligere har jobbet i offentlig sektor og som sist var ansatt i en statlig stilling.  

Kommunale pensjonskasser holder på krav om søknad

Du som har jobbet i kommunal sektor og har rett på offentlig tjenestepensjon gjennom KLP, Storebrand eller kommunale pensjonskasser, må fortsatt følge med og søke selv.

 - Vi oppfordrer alle dette gjelder til å søke om disse pensjonspengene. NITO oppfordrer andre pensjonsleverandører til å innføre automatikk slik som SPK har gjort, sier Moen.

SPK og KLP sender ut brev til de som nærmer seg 67 år med informasjon om at de har rett på alderspensjon.

Har du rett på uførepensjon?

NITOs advokat har også en oppfordring til deg som har vært langvarig sykemeldt fra offentlig tjeneste i mer enn ett år.

- Du kan ha rett på uførepensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen. Dette gjelder for deg som går over på arbeidsavklaringspenger eller ved lavere uføregrad ned til 20 prosent, forteller Moen.

Hvor mye du får utbetalt er avhengig av lønnsnivået du har hatt i offentlig sektor og hvor mange år du har som medlem i  offentlig tjenestepensjonsordning.

Uførepensjon for deg som tidligere ansatt i offentlig sektor

- Det mange ikke er klar over er at også de som har tidligere fartstid som ansatt i offentlig sektor kan ha rett på uførepensjon. Da har du rett på pensjon fra et tidligere arbeidsforhold, såkalt oppsatt uførepensjon, basert på tjenestetid i offentlig sektor, sier Moen.

- Ta kontakt med pensjonskassen i det siste arbeidsforholdet du hadde i offentlig sektor og send inn søknad om offentlig uførepensjon, oppfordrer Moen. 

Er du en av de som tidligere jobbet i kommunal sektor? Sørg for å søke

Send søknad til KLP

Send søknad til Oslo pensjonsforsikring (OPF)

Send søknad til Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH)

Send søknad til Bergen kommunale pensjonskasse (BKP)

Send søknad til Viken pensjonskasse

Se også mer informasjon om pensjon: 

SPK sine nettsider om alderspensjon 

Flere søknadsskjemaer om pensjon som KLP bruker

Les også: 

Pensjon fra første krone - spesielt du som er ung kan juble

Pensjon på 1-2-3

Alt om offentlig tjenestepensjon

NITO Egen pensjonskonto - et godt valg for din pensjon