diversity at work foto gettyImages.jpg

Det er for å anerkjenne fremragende lokale initiativ innen godt mangfolds- og likestillingsarbeid at Diversity at the Workplace Award etableres.

  • Hva gjøres for å bekjempe diskriminering og fremme like muligheter og inkludering på din arbeidsplass?
  • Er det noe nytt i en avtale, egen type opplæring, endringer i organisering eller helt spesielle tiltak og arrangementer som skjer?

Det er initiativer som er tatt eller initiert av tillitsvalgte eller lokale fagforeninger for å bekjempe diskriminering og fremme like muligheter og inkludering på arbeidsplassen prisen dreier seg om.

Nå kan du som NITO-medlem eller tillitsvalgt nominere og foreslå kandidater til prisen.

Det er organisasjonen industriAll Europe, som NITO er medlem av, som står bak prisen som vil bli delt ut annethvert år framover.

Prisen vil deles ut for første gang i 2023. Prisutdelingen vil skje under industriAll Europes konferanse i Thessaloniki 31. mai og 1. juni. 

Viktige kriterier for Diversity at the Workplace Award

  • Effekt: Forbedring av rettferdighet, mangfold og inkludering, faktiske og kulturelle endringer – 30 poeng
  • Replikerbarhet: Grad av hvor enkelt aktivitetene kan replikeres, tilpasses andre eller utvides – 20 poeng
  • Nyhetsbasert: I hvilken grad ett eller flere hovedelementer er innovative – 10 poeng

Nominer og send inn din søknad

Nominasjon skjer ved at det sendes en søknad til industriAll Europe ved Solène Guillemot, , innen utgangen av februar 2023.

Søknaden skal inneholde et følgebrev med begrunnelse for initiativet, om aktuelle aktører, plan- og gjennomføringsprosesser og resultater. Den må ikke være lengre enn to sider.

Juryen tar en avgjørelse i midten av mars. Vinnerne vil bli invitert til å presentere prosjektet sitt under konferansen i Thessaloniki.

Så har du eksempler fra din arbeidshverdag? - Nominer dem nå!

Se også:

Hva er en tillitsvalgt? Roller og oppgaver