NITO har vedtatt å støtte Ukraina med henholdsvis 100.000 kroner til solidaritetsfondet til Ukrainske fagforeninger i offentlig sektor, og 100.000 kroner til Flyktninghjelpens arbeid i Ukraina. Solidaritetsfondet er opprettet av The International Confederation of Trade Unions (ITUC) og European Confederation of Trade Unions (ETUC).

Pengene går til fagforeningene i Ukraina som alle bistår i hjelpearbeid både for de som er på flukt og de som ikke har hatt mulighet til å flykte.

Om du selv ønsker å støtte ITUCs Solidaritetsfond for Ukraina økonomisk, kan dette gjøres gjennom Time2act her.

Derfor velger NITO å gi penger til Ukraina

NITO fordømmer på det sterkeste Russlands invasjon av Ukraina. Angrepet på Ukraina var uprovosert og helt uberettiget. Russland driver en ren angrepskrig, deres invasjon krenker Ukrainas suverenitet på det groveste og er et klart brudd på folkeretten.

NITO, sammen med andre norske fagforeninger og de internasjonale fagforeningsføderasjonene vi er medlem av, har uttrykt sterk solidaritet med alle fagforeninger i den berørte regionen og det Ukrainske folk. De kjemper for sin frihet, for demokrati og fred.

I tillegg til verbal støtte og klart uttrykt solidaritet, er det stort behov for økonomisk støtte til humanitær bistand til arbeidere, fagforeningsrepresentanter og andre som har måttet forlate sine hjem og er på flukt.

Flere humanitære organisasjoner er også til stede i Ukraina, og har satt i gang innsamlingsaksjoner for å kunne bistå i den ekstraordinære situasjonen Russlands aggressive krigføring forårsaker. Ref. generalsekretæren i Flyktninghjelpen Norge: «Sivilbefolkningen i Ukraina trenger din hjelp nå. Vi har ingen tid å miste, sier Egeland».

The International Confederation of Trade Unions (ITUC) og European Confederation of Trade Unions ETUC har opprettet et Solidaritetsfond til fagforeningene i Ukraina som alle bistår i hjelpearbeid både for de som er på flukt og de som ikke har hatt mulighet til å flykte.

NITO fordømmer Russlands invasjon

Trond Markussen svart talerstol.jpg

Våre tanker går til alle som er berørt av denne konflikten. Dialog og politiske løsninger er eneste farbare vei ut av dette, sier Markussen (bildet).

Sammen med andre fagforeninger i Norge og internasjonalt, ikke minst gjennom IndustriALL som NITO er tilknyttet, uttrykker NITO solidaritet med alle fagforeninger i den berørte regionen.

- Sammen krever vi deeskalering av konflikten og en fredelig løsning, sier Markussen.

Statement fra IndustriALL Global Union og industriAll European Trade Union

Utdrag fra oppfordringen til IndustriALL Global Union og industriAll European Trade Union:

IndustriALL Global Union and industriAll European Trade Union’s affiliates urge the government of the Russian Federation to stop immediately its aggression, invasion, and occupation of Ukraine. The Russian Federation should stop violating Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.

The Russian Federation’s use of force in Ukraine is in blatant violation of Article 2 of the Charter of the United Nations, which calls on Member States to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State.

Therefore, it is imperative that the Russian Federation cease its use of force against Ukraine, and withdraw all its military forces immediately, completely, and unconditionally from the Ukraine territory.

It is also unconscionable that the Russian Federation has raised its nuclear alert levels. IndustriALL Global Union and industriAll European Trade Union demand the immediate de-escalation of the current situation, and support the call from the international community to ensure the protection of the civilian population, and the unhindered access of humanitarian assistance.

Les hele:

28.02.22: Calling on Russia to stop immediately its aggression invasion and occupation of Ukraine

24.02.22: Ukraine dialogue and diplomacy are the only way forward

- Russlands grove krenkelse av internasjonal lov og avtaler må bli stoppet

I en uttalelse fra Industrianställda i Norden (IN) heter det at "Vi verken kan eller vil lukke øynene for de forferdelige lidelsene som allerede er påført Ukrainas sivile befolkning." IN legger vekt på at vi alle må være solidariske og støtte opp om Ukraina, selv om tiltakene også kan få konsekvenser for oss selv.

IN samler alle fagforeningene som organiserer ansatte i bransjen i Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island. Deres 19 medlemsorganisasjonene har rundt en million medlemmer.

Du kan lese INs uttalelse i sin fullhet her:

Statement Ukraine

Se også

Uttalelse fra ETUC og ITUC

Uttalelse fra Feani øverst på deres nettside