Hviterusslandkart.JPG

I april ble De hviterussiske radio- og elektronikkindustriarbeideres union (REP) stemplet som en ekstremistorganisasjon og forbudt av myndighetene.

Over 200 av REPs medlemmer har blitt arrestert og dømt til administrative straffer eller fengselsstraffer. Andre har blitt utsatt for lange forhør eller blitt presset til å melde seg ut av foreningen. Flere av REPs kontorer har blitt ransaket eller opplevd å bli overvåket. 

Trond Markussen med dressjakke ute.jpg

- Hviterussisk fagbevegelse har lenge måttet jobbe under sånne omstendigheter. President Aleksandr Lukasjenko går etter alle som kan utfordre hans styre. Det er ikke overraskende at fagforeninger er blant ofrene da fagforeningsarbeid er en viktig demokratisk arena hvor man tilegner seg informasjon, stiller spørsmål og engasjerer seg. Flere av de arresterte fagforeningsfolkene hadde kritisert Russlands invasjon av Ukraina, forklarer Markussen (bildet).

Må ta avstand fra brutaliteten 

- Regimets brutalitet er ikke til å tro. For eksempel ble Aljaksandr Bukhvostau, tidligere medlem i IndustriAlls sentralstyre og president i De frie metallarbeideres union (SPM) utsatt for et sju timer langt forhør. Han er 77 år gammel og har hjerteproblemer, og etter forhøret måtte han legges inn på sykehus med mulig hjerteinfarkt, forteller NITOs president. 

NITO-presidenten reagerer kraftig på de siste opplysningene fra IndustriAll Global Union hvor NITO er medlem sammen med flere fagforeninger fra Hviterussland. Mange fagforeninger protesterer og internasjonale organisasjoner som International Labour Organization (ILO) har også sluttet seg til protestene.

Brevet NITO har sendt til regimet i Minsk er del av disse protestene.

Brev til Hviterussland

Brev om Hviterussland til UD og utenrikskomiteen

Viser solidaritet med Hviterusslands fagbevegelse 

Siden han kom til makten i 1994 har Lukasjenko styrt Hviterussland med jernhånd. Opposisjonelle blir fengslet eller drept, mediene er kneblet og presidenten får over ¾ av de offisielle stemmene i valgene.

Store demonstrasjoner mot det siste valget i 2020 ble møtt med vold fra politiet, flere demonstranter ble drept og titusener arrestert.

Opposisjonens presidentkandidat Svjatlana Tsikhanowskaja har flyktet til Litauen. Hviterussland er utsatt for internasjonale sanksjoner, og Lukasjenko har lenge blitt kalt “Europas siste diktator”. 

- Det blir stadig vanskeligere å drive fagforeningsarbeid i landet. Derfor er det så viktig med internasjonalt press. Vi må vise solidaritet med Hviterusslands fagbevegelse, sier Trond Markussen. 

Ber norske myndigheter bistå i kampen for arbeidstakerrettigheter

NITO ber samtidig den norske utenriksministeren og Stortingets utenriks- og forsvarskomite, på vegne av den norske regjeringen, om å bruke sine diplomatiske kanaler til å påvirke myndighetene i Hviterussland.  

- Det er helt avgjørende at vi kjemper for å ivareta arbeidstakeres rettigheter og stanser det som nå skjer i Hviterussland. Vi må også motvirke at fagforeningsknusing, som dette er eksempel på, sprer seg til enda flere land, avslutter Markussen. 

Se også: Belarus tightens grip on independent trade unions

Se dine medlemsfordeler i NITO