drone ute på bakken foto Kristian Hansen.JPG

  • Hvordan unngår du å fly deg selv i fengsel ved bruk av drone?
  • Hva må du gjøre for å komme i gang og operere drone lovlig i luft, sjø eller på land?

Som et delvis svar er det eksempelvis viktig å forholde seg til NSM sitt kart over forbudsområder, og det er forskrifter og regler man må vite om.

Fagnettverket om droneteknologi som ble etablert 2. juni handler om både det tekniske ved droneutviklingen og forståelsen av regelverk.

Bli med i fagnettverk for droner

Utallige muligheter med droner

Droneteknologi brer om seg. Det utprøves levering av blodprøver og andre varer via droner. Droner brukes i dag blant annet av politi og brannvesen og i maritim næring.  Flere norske selskaper er ledende innenfor sektoren.

nils håheim-saers.jpgNils Håheim-Saers (bildet, foto: Øystein Solvang, Nordlys) jobber til daglig ved NORCE Research i Tromsø og er initiativtaker til Arctic Drone Event. Arrangementet finner i år sted sted for tredje gang på Svalbard. Håheim-Saers er også initiativtaker til dronenettverket i NITO, han ser fram til at andre ingeniører og teknologer fra ulike selskaper og organisasjoner blir med i dette nye fagnettverket.

- Dette er en gylden mulighet til å bli med i et faglig nettverk og diskutere ulike aspekter ved droneteknologi, sier Håheim-Saers.

Han har selv blant annet jobbet med å utvikle droner som avslører miljøsyndere i Middelhavet.

Ikke ett sekund for tidlig – veldig klar for fagnettverk for droner

Eirik Hovstein foto2 Fremtidens Industri AS.JPG

Eirik Hovstein (bildet, foto: Fremtidens Industri AS) er COO i Maritime Robotics. Selskapet utvikler programvare for datafangst ved hjelp av ubemannede systemer, men utvikler og produserer også droner for sjø og luft.

Når Eirik får høre om at det nå blir lansert et nytt nasjonalt fagnettverk for droner i NITO-regi, er hans umiddelbare kommentar:

- Dette kommer ikke ett sekund for tidlig!

- Det er kjempebra å få et slikt fagnettverk på plass. Vi som har holdt på i bransjen i en årrekke ser nå at industrien er blitt såpass etablert at man ser behovet for et fagnettverk innen dette domenet.

Når Hovstein blir spurt hva han og Maritime Robotics håper å få ut av et slikt fagnettverk, svarer han at det er viktig at vi får løftet norsk teknologi innen området.

- Det er mye banebrytende forskning og utvikling innen droneteknologi her i Norge, men vi er kanskje ikke like gode på å kommersialisere dette i produkter. Her håper vi at dette nye fagnettverket vil kunne hjelpe deltakerne til å komme med nye ideer og holde temperaturen oppe.

Trenger flere som kan droneteknologi

Til slutt framhever Hovstein at det er viktig at vi får fart på rekrutteringen til denne bransjen. Han forteller at Andøy videregående skole starter opp med VG2 dronefag i skoleåret 2022-2023, og det blir etter hvert flere utdanningssteder som har dette tilbudet.

- Det er viktig at vi får utdannet nok droneteknologer ved Universitetet i Tromsø som i dag har Norges eneste bachelor-grad i droneteknologi.

Håheim-Saers oppfordrer alle NITO-medlemmer som er interessert i droneteknologi til å melde seg inn i nettverket som ble lansert 2. juni på Svalbard under Arctic Drone Event-konferansen.

Ta kontakt og bli med i fagnettverket for droner

For mer informasjon om NITO sitt fagnettverk for droneteknologi kan du kontakte sekretær for fagnettverket  () i NITO, tlf. 90405425.