Bli medlem av fagnettverk droneteknologi (krever innlogging)

Som medlem får du:

  • Mulighet for å utvide ditt nettverk
  • Delta gratis på våre temamøter
  • Faglig oppdatering med våre fagkurs 
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff

Nytt fra nettverket

Den 9. september lanserte fagnettverket en egen Sharepoint-site for medlemmer av fagnettverket.

Alle medlemmer er blitt invitert inn.
Ta kontakt med oss i sekretariatet om du har problemer med Sharepoint-tilgangen

Nettkurs

Drone shutterstock_1342462304.jpgArrangementer for fagnettverket.

29. - 30. november: Drones in the Dark 2022