gro anita liane listefoto.jpg
Gro Anita Liane tillitsvalgt for NITO-ansatte i Palla Pharma. 

- 80 ansatte har fått beholde jobben, til og med midlertidig ansatte fikk fast ansettelse etter eierskiftet. Det handler om å knytte kompetanse til fabrikken, sånn at den ikke går tapt, forteller Gro Anita Liane som er NITO-tillitsvalgt i Palla Pharma.

Nå eier 75 prosent av de ansatte til sammen 13 prosent av bedriften. Det utgjør 3,5 millioner kroner i investeringer fra dem. I tillegg bidro Kragerø kommune med et tilsvarende beløp, som ble overført til aksjer for de ansatte.

Det er mye takket være denne innsatsen at nye eiere var villig til å kjøpe opp konkursboet. Uten engasjementet fra tillitsvalgte kunne det vært spikeren i kista.

Fra norsk suksess til australsk fiasko

Det har vært et tøft halvår for legemiddelfirmaet, med mye usikkerhet og kontrabeskjeder fra potensielle investorer. Liane forteller en historie om en helnorsk suksessbedrift, som ble skakkjørt kort tid etter at australske eiere tok over.

- Vi er gamle Weifa som ble grunnlagt i 1940 i Oslo. Produksjonsfabrikken ble etablert i Kragerø fordi det vokste mye nype her som ble brukt til Weifa-C nypeekstrakt som var et viktig produkt. Vår grunnlegger fant opp paracet, ibux og paralgin forte. Produkter som de fleste kjenner, som ble produsert i Kragerø fram til 2020, forteller Liane.

fabrikkbygning.jpg
Fabrikken i Kragerø. 

I 2017 ble de kjøpt opp av TPI, et firma i Australia.

- Det trodde vi skulle bli kjempebra. TPI var en råvareprodusent som vi kjente godt, fordi vi tidligere hadde kjøpt råvarer av dem. Vi var positive i starten fordi de hadde hele næringskjeden, fra råstoff til pakking av ferdige tabletter. Men det viste seg å være høy sigarføring og de dreiv rådrift på oss i Norge. Det ble tøft for oss.

To uker frist for å redde bedriften

Rett før nyttår fikk de tillitsvalgte beskjed om at det stod dårlig til med den økonomiske situasjonen hos moderfabrikken i Australia. Det så plutselig bekmørkt ut for de ansatte i Palla Pharma Norge. Eierene i Australia forsøkte å få med nye investorer, men det var ikke så lett som først antatt.

I februar kom beskjeden om at budene som kom inn ikke kunne aksepteres, og at fabrikken i Norge hadde to uker før avvikling. De tillitsvalgte fikk da en helt sentral rolle i å redde arbeidsplassen. 

- Vi følte oss små, og spurte oss selv om det er noe vi kan gjøre? Vi kontaktet media og politikere for å prøve å få oppmerksomhet. Da fristen nesten var gått ut kom NRK distriktsnyhetene på besøk og vi fikk noen minutter tv-sending.

Lokalbefolkningens interesse

Det førte til at interessen fra lokalbefolkningen våknet. Morten Andresen fra Porsgrunn ville kjøpe bedriften, men han ville ikke gå inn alene. Da ringer de tillitsvalgte sønnen til grunnleggeren, Halvor Weider, som tidligere har vært CEO i Weifa AS.

- Han kom med på investorsida med en betydelig sum, og fikk med seg flere lokale folk fra Telemark. Kommunen og Fylkeskommunen stilte også opp. Og de ansatte kom med på eiersida. På den måten reddet vi arbeidsplassen vår.

Styrt av de tillitsvalgte

- Investorene har sagt at det har vært avgjørende at vi som er tillitsvalgte har vært så engasjert. Vi har fått mye skryt for innsatsen vi har lagt inn. Det er vi som har vært sterkt delaktige i hele prosessen, forteller Liane. 

Hun har vært tillitsvalgt siden 2018 og medlem i NITO siden hun var studerte næringsmiddelteknologi på Høgskolen.

- Jeg blir engasjert i det jeg driver med. Vi som er tillitsvalgte her er dedikerte og vi vil det beste for alle ansatte. Vi står sterkt sammen med fabrikkledelsen og investorene. Det ble heldigvis en lykkelig slutt og vi har tro på framtida, med et nytt råstoff som vi akkurat har fått godkjent og skal bruke i et nytt produkt.

alle tillitsvalgte palla pharma.jpg
De tillitsvalgte i Palla Pharma: Gro Anita Liane (NITO), Marianne Eklund (FLT), Catharina Sørlie Høiland (Tekna) og Jørn Henning Isaken (IE).