Kevin og Marianne.jpg
Kevin Scrivens og NITO-advokat Marianne Kjellsen vant rettssaken i Bergen. 

Scrivens måtte møte Solneset gård i Hordaland tingrett etter en lang kamp for å få utbetalt lønn for timene han jobbet våren 2021.  

Han er utdannet ingeniør innen mekanisk design og fikk jobb på gården gjennom NAV. Arbeidsoppgavene gikk ut på å finne tekniske løsninger for produksjonen, kombinert med å være gartner og gårdsarbeider. Scrivens trivdes ikke i jobben og sa opp sin stilling før prøvetiden var over.  

- Solneset gård er en av to store jordbærprodusenter i Bergensområdet, men jeg opplevde at arbeidsforholdene var dårlige. Derfor sa jeg opp stillingen min. Da ble gårdseieren sur og nektet å betale meg for jobben jeg hadde gjort fra hjemmekontor, forteller Scrivens.  

Summen utgjorde i overkant av 43.000 kroner.  

Ble utestengt  

Før oppsigelsestiden løp ut ble han utestengt fra de digitale arbeidsverktøyene til arbeidsgiver. Deretter tilspisset situasjonen seg.  

- Jeg mistet tilgang til e-posten min og skybaserte lagringsplasser der arbeidet mitt lå. Det gjorde det vanskelig for meg å bevise hva jeg hadde jobbet med, forteller Scrivens.  

- Jeg forsøkte å få hjelp fra NAV fordi de betalte Solneset gård lønnstilskudd. Deretter snakket jeg med Arbeidstilsynet. Jeg sendte lønnskravet mitt til både NAV og Arbeidstilsynet, men det var først etter at jeg tok kontakt med NITO at jeg opplevde å få reell hjelp, forteller han.  

Arbeidsgiver møtte ikke opp  

Det ble sendt klare og tydelige pengekrav fra NITO-advokatene ved Marianne Kjellsen til Solneset gård, men arbeidsgiver nektet å betale. Saken ble sendt til Forliksrådet, men gårdseier møtte ikke opp. Forliksrådet konkluderte, på grunn av fraværet, med å dømme Solneset gård til å betale lønnskravet til Scrivens.  

- Da svarte gårdseier med å stevne meg for retten. Heldigvis hadde jeg NITO i ryggen og fikk fullt medhold, sier Scrivens.  

Solneset gård må betale Scrivens 43.000 kroner pluss forsinkelsesrenter, i tillegg til saksomkostninger på 60.000 kroner.  

God støtte fra NITO 

- For min del har dette vært stressende. Både støtten jeg har mottatt og dialogen med NITO har vært veldig god. Jeg er svært takknemlig for hjelpa. Dette hadde vært mye å håndtere alene, spesielt siden jeg er fra England. Jeg tror mange utenlandske arbeidstakere blir utnyttet i Norge og at mange er redd for å ta opp saken sin, sier Scrivens.  

I dag driver Scrivens sin egen gård og jobber som gartner ved siden av gårdsdriften. I sommer vil han også jobbe på Gamlehaugen i Bergen.

- Dette blir tredje sesong på rad jeg jobber i disse flotte kongelige hager, forteller han.

Ny bestemmelse om lønnstyveri

- Det er heldigvis ikke så ofte vi opplever slike graverende saker i NITO, hvor arbeidsgiver bevisst holder tilbake store deler av lønna, sier NITO-advokat Marianne Kjellsen.

- Det kan høres ut som en liten sak, når tvistesummen er i underkant av 45.000 kroner, men for den enkelte arbeidstaker som opplever å ikke få lønn for arbeidet man har utført, er det veldig alvorlig, sier hun.

- Dette er tydelig et rettsområde som også lovgiver ser behov for å styrke. Fra 1. januar 2022 ble det innført en ny bestemmelse i straffelovens § 395, slik at arbeidsgivere som utilbørlig og med forsett misligholder sin plikt til blant annet å yte lønn, kan straffes, avslutter Kjellsen.

Les også: 

Fikk ikke lønn for arbeid på hjemmekontor. Nå har han vunnet i retten (Bergens Tidende - krever abonnement)