sommerkurs.jpg
Greg Kiselev, Erik Habberstad og Emilie Hovland knuser tall på Høgskolen i Østfold.

Habberstad er en av de yngste på sommerkurset i Fredrikstad, som i år har en snittalder på 30 år. Her kommer mange fra arbeidslivet med fagbrev og skal utdanne seg videre til å bli ingeniør.

- Jeg har fagbrev innen elektronikk, men skal studere til å bli elektroingeniør. Da må jeg bli god i matte, forteller han.

Drømmen er å jobbe med produkter som forsvaret utvikler, derfor prioriterer han studiene i sommervarmen. Det er trolig et smart yrkesvalg for 20-åringen, som er NITO-student.

Vanskelig å få tak i ingeniører

Det er et økende behov for ingeniører i framtida. Det viser NITOs årlige behovsundersøkelse hvor private og offentlige virksomheter blir spurt om hvordan de opplever behovet for ingeniører nå, og hvordan de tror det kommer til å se ut de nærmeste årene.

62 prosent av arbeidsgiverne i NITOs undersøkelse opplever at det er vanskelig å få tak i ingeniørkompetansen de har behov for.

- Når vi i behovsundersøkelsen spør om framtiden svarer 66 prosent av arbeidsgiverne at de ville trenge flere ingeniører om tre år enn i dag, mens bare en prosent sier de vil trenge færre. Nesten 70 prosent av arbeidsgiverne tror det kommer til å være vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har behov for framover, sier Petter Teigen (bildet) som har ansvar for arbeidsmarked og makroøkonomi i NITO.

Petter Teigen.jpg

NITO har over flere år tatt til orde for å utdanne flere og bedre ingeniører, slik at Norge får løst sine utfordringer framover.

- Beklageligvis svarer 43 prosent av de som opplever det som vanskelig å rekruttere at resultatet blir at oppgaver ikke blir løst. Det er et problem for bedriftene og for samfunnet. Hvis viktige oppgaver ikke blir løst, taper vi alle på det, sier Teigen.

Færre kvinner i år

Emilie Hovland hjelper sommerstudentene som øvingslærer og er selv ingeniørstudent og NITO-medlem. Til høsten går hun videre på mastergrad i geoteknikk på NTNU.

- Jeg er glad i å undervise og dele kunnskapen min med andre, forteller hun.

Men det er flest menn som vil bli ingeniør, kun fem av 80 studenter er damer på årets mattekurs.

- Det tror jeg har å gjøre med at vi ikke har industriell design i år, som vanligvis trekker en del kvinner, forteller Greg Kiselev. Han er også øvingslærer for studentene.

- Hvilke ingeniørstudier er de mest populære?

- Bygg er vanligvis størst, deretter elektro og dataingeniør. Datastudentene begynner på studiestedet i Halden og følger ofte sommerundervisningen gjennom Zoom, svarer Kiselev.

Sommerkurset i matte og forkurset fra høsten er en populær studievei for ingeniørspirene i Østfold. I år 2000 var det kun en av tre som gikk denne veien, nå går to av tre denne studieveien.