Trond Markussen pilotstreik.jpg

NITO mener at uttalelsene fra SAS sin konsernsjef Anko van der Werff ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv, der han skyver ansvaret for selskapet over på pilotene og i tillegg nevner streikekultur i samme sleng.

- Jeg vet ikke om Werff ikke forstår eller ikke vil forstå den norske modellen der fagforeninger og arbeidstakere samarbeider og holder avtaler, sier NITO-president Trond Markussen.

- Denne modellen har i årevis vist at den fungerer og streik blir kun i sjeldne tilfeller tatt i bruk. Jeg tror derfor det lureste SAS-ledelsen nå kan gjøre er å la styreleder ta over forhandlingene, eller gi Werff et kurs i den norske modellen. Vi kan godt bistå, sier Markussen. 

Verner om arbeidslivets spilleregler

Grunnpilaren i norsk arbeidsliv er trygge faste stillinger, og det er det pilotene streiker for.

- Jeg er bekymret for den smitteeffekten dette kan ha for andre selskaper, og håper ikke at en lignende atferd sprer seg. Det medfører en usikkerhet det norske arbeidslivet og samfunnet ikke har råd til. Det er nok av utfordringer som må løses. Vi må verne om arbeidslivets spilleregler, derfor engasjerer NITO seg i å støtte pilotene, sier Markussen.