Advokatfullmektig i NITO, Malin Rogne.

Før sommeren mottok NITO-advokatene flere henvendelser fra medlemmer som stusset på jobbtilbud de hadde mottatt fra Manpowerselskapet Experis Academy. En gjennomgang av kontraktene viste at de nyutdannede hadde god grunn til å være skeptiske til tilbudet.

- Kontraktene de sendte inn minnet om slavekontrakter med svært streng bindingstid og lav garantilønn, sier advokatfullmektig i NITO, Malin Rogne.

- Noe av det verste jeg har sett i min tid i NITO, forteller Rogne.

Gratis juridisk bistand fra NITO-advokatene

Utnyttelse av unge arbeidstakere

Kontraktene som var tilbudt gjorde at all risiko lå hos de nyutdannede. Blant annet:

  • Opptil 18 måneder bindingstid
  • Garantilønn på kun 225.000 kroner i året
  • Bot på opptil 150.000 kroner ved oppsigelse i bindingstiden
  • Ulovlig midlertidig ansettelse

- Etter NITOs syn var disse kontraktene et tydelig tegn på at Experis drev en målrettet innsats for å utnytte nyutdannede og unge arbeidstakere med lite erfaring fra arbeidslivet. Vi reagerte umiddelbart på at all risiko ble lempet over på arbeidstaker, forklarer Rogne.

Rogne trekker fram ulovlig midlertidig ansettelse som et godt eksempel.

- Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er fast ansettelse. Midlertidige ansettelser er kun lov i spesielle tilfeller.

- I disse kontraktene var det forsøkt løst ved å gi de ansatte «praksisarbeid», som åpner for midlertidige ansettelser. De «praksisplassene» Experis tilbydde i disse kontraktene framsto derimot som helt ordinær innleie av arbeidskraft.

- Vi mente derfor dette var et forsøk på omgåelse av reglene om fast ansettelse, og et godt eksempel på at Experis ville velte risikoen over på de ansette, forklarer Rogne.

Anbefalte å ikke signere

Etter gjennomgang av flere kritiske punkter i arbeidskontrakten anbefalte NITO-advokatene medlemmene til å takke nei til tilbudet. Etter saken ble tatt opp av NITO og E24 valgte selskapet å forandre deler av de mest kritikkverdige punktene i kontraktene.

- Dette viser viktigheten av at studenter og andre som får nye jobbtilbud ikke takker ja med en gang. Ta kontakt med din fagforening når du aner ugler i mosen.

- Vi går gjerne gjennom kontrakter og bistår våre medlemmer i ansettelsesprosesser for å sikre best mulig arbeidsvilkår, sier Rogne.

Gratis sjekk av arbeidskontrakt

Alle NITO-medlemmer, både studenter og yrkesaktive, får gratis sjekk av arbeidskontrakter av NITOs eksperter på arbeidsrett. NITO-advokatene gir også gratis juridisk hjelp til medlemmer på små og store spørsmål som gjelder arbeidsforhold.

Ble utsatt for lønnstyveri - vant rettssak mot Solneset gård

Ble oppsagt uten saklig grunn, fikk oppreisningserstatning

- Nei, du kan ikke kreve å ha hjemmekontor