Fokk listefoto.jpg
- I denne saken hadde ikke arbeidsgiver ivaretatt den ansattes rett til kontradiksjon, sier NITO-advokat Anne Kathrine Fokk. 

- Arbeidsgiver beskyldte meg for noe jeg ikke hadde gjort. Beskyldningen hadde ingen rot i virkeligheten. Som lyn fra klar himmel fikk jeg oppsigelse. Jeg fikk sjokk og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Heldigvis var jeg organisert og kontaktet NITO for råd, forteller ingeniøren som ønsker å være anonym.

- Jeg sendte over all informasjon og korrespondanse jeg hadde hatt med arbeidsgiver til NITO, forteller han.

Bedriften fulgte ikke lover og regler

NITO-advokat Anne Kathrine Fokk fikk saken og så raskt at arbeidsgiver ikke hadde saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet. Her var ikke lover og regler fulgt.

- Før arbeidsgiver treffer en beslutning om å si opp en ansatt bør arbeidsgiver ha en prosess i forkant av drøftelsesmøtet hvor ledelsen har en dialog med den ansatte, forklarer Fokk.

- Dersom en arbeidsgiver ikke er fornøyd med arbeidsprestasjonen til en ansatt er det naturlig at dette kommuniseres til arbeidstaker før det innkalles til et drøftelsesmøte. Da får vedkommende anledning til å endre på sine prestasjoner eller andre forhold, sier Fokk videre.

Innkalling til drøftelsesmøte: Dette bør du som arbeidstaker vite

Null dialog

- I denne saken var det ingen dialog underveis mellom partene og saken bar preg av at arbeidsgiver hadde bestemt seg da første anklage ble formidlet. Arbeidsgiver kunne heller ikke dokumentere eller på annen måte troverdig belyse de alvorlige anklagene som ble fremmet. Det var åpenbart at det ikke forelå et saklig grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet.

- Jeg hadde ikke blitt innkalt til drøftelsesmøte, en slik innkalling kom først etter at NITO ble engasjert i saken, forteller NITO-medlemmet.

Unngikk å ta saken til retten

Det pågikk diskusjoner mellom partene i over et halvt år. Konklusjonen ble at arbeidsgiver måtte trekke oppsigelsen og betale oppreisningserstatning.

- Det tok lang tid, men vi kom til slutt til enighet uten å måtte føre saken for retten. Arbeidsgiver erkjente at behandlingen de hadde gitt meg var belastende. Jeg er glad for støtten jeg fikk fra NITO og at jeg fikk erstatning, sier han.

Fokk forklarer at det er flere fordeler med å ikke føre saken for retten. 

- Det å stå i en rettslig prosess er krevende, tar tid og krefter for arbeidstaker. Å ha en pågående konflikt i rettssystemet med nåværende arbeidsgiver medfører ofte at samarbeidet blir enda vanskeligere. Ved å få et snarlig resultat gjennom forhandlinger blir også medlemmet raskere ferdig med saken, samt at det gir større mulighet for å komme seg videre.  

Viktig å være fagorganisert

- Jeg vil anbefale alle å være organisert i en fagorganisasjon som kan støtte og hjelpe deg. Det er veldig viktig å være organisert. Hadde jeg sittet alene hadde jeg kanskje godtatt det arbeidsgiveren sa og stått uten jobb nå. NITO-advokaten kunne med en gang komme med motsvar til arbeidsgiver. Jeg fikk virkelig kyndig rådgivning underveis, sier medlemmet.

I dag er han i ny jobb i en annen virksomhet og gleder seg over sitt nye arbeidsforhold.