- Dette er en milepæl. Vi befester vår rolle som den foretrukne organisasjonen for de med master, bachelor og høyere grad. Å forvalte tilliten til mer enn 100.000 ingeniører og teknologer gjør vi med stolthet, sier president Trond Markussen i NITO.

- Større makt, mer synlighet og en sterkere støttespiller for våre medlemmer, er nøkkelordene framover, fortsetter Markussen.

Høy medlemsvekst og flere lokale bedriftsgrupper

De siste fem årene har NITO hatt over 15 prosent økning i medlemsmassen, og det har blitt opprettet flere nye bedriftsgrupper over hele landet. NITO har nå over 1450 bedriftsgrupper og mer enn 4000 tillitsvalgte.

- Våre tillitsvalgte gjør en utrolig viktig jobb, og vi opplever at flere ser nødvendigheten av å være medlem i en fagforening. Vi er til stede i hele landet og våre bedriftsgrupper sørger for en slagkraftig organisasjon som får enda mer påvirkningskraft framover, sier Markussen.

Støttespiller siden 1936

NITO har vært støttespiller for ingeniører og teknologer siden 1936, som ivaretar medlemmenes interesser både på jobb og ellers i hverdagen.

- NITO skal framover være en sterkere støttespiller for ingeniører og teknologer.

- Medlemmene skal oppleve trygghet både på arbeidsplassen og i hverdagen. Det være seg bedre arbeidsvilkår, kompetansepåfyll, økonomiske fordeler eller gratis advokatbistand, sier NITO-presidenten.

Vil vokse videre

Trond Markussen er tydelig på at NITO framover vil være tydeligere og forvalte tilliten til medlemmene godt. Han peker blant annet på at etterspørselen etter ingeniører og teknologer er stor.

- Norsk næringsliv vil i årene som kommer ha et stort behov for flere teknologer og ingeniører. NITO skal være en forkjemper for et kompetanseløft og sikre at kompetansekrisen vi opplever ikke blir vedvarende, sier han.

- Norge trenger flere ingeniører og teknologer og vi er glade for å være den foretrukne fagforeningen. 100.000 er en milepæl, men vi skal videre, avslutter Markussen.

NITO har også mottatt hilsener i forbindelse med markeringen: