Mange har kjent på dette både på kroppen og lommeboka.
Vinteren er ikke rette årstida for å gjennomføre de store tiltakene, men er en god periode for å legge slagplan for hvordan huset bør ruste seg til framtidige kalde vintre med høye priser.

- En spotprisavtale på strømmen i kombinasjon med statlig strømstøtte hjelper noe, men skal det monne må en ta grep om eget strømforbruk. Har du en bolig som er noen år og som lekker varme, er det noen ting du kan gjøre, sier NITO-medlem og seniorrådgiver i Enova SF, Roar Hugnes (bildet).

Sjekk alle NITOs medlemsfordeler her 

Roar-Hugnes utsnitt nytt profilbilde.jpg

Det som virkelig monner er:

 • Etterisolere vegger og tak
  Et kaldloft er tilgjengelig på vinteren også. Her kan en ofte bare rulle ut mer isolasjon, men husk å lufte for å ikke skape fuktproblemer.
 • Skifte vinduer
  Står vinduene for tur til å skiftes ut, bør en her velge lavenergivinduer med trelagsglass. Disse eliminerer nemlig kaldraset ved vinduet, og da forsvinner den kalde trekken langs gulvet.
 • Balansert ventilasjon
  Skal du tette huset, må du sørge for å få inn balansert ventilasjon med god varmegjenvinning. Det er ikke gjennom utettheter i bygningskroppen boligen skal ventileres.
 • Bytt til varmepumpe eller en rentbrennende vedovn 
  Begge deler kan redusere mange av de kilowattimene du i dag betaler til strømselskapet.
 • Spar på varmtvannet  
  Bruk av varmtvann kan fort utgjøre 20 – 25 % av energibruken din, så her er det mye å hente på å endre vaner eller også investere i godt vannbesparende utstyr.

Hugnes sier om det er noe du skal du gjøre nå, som er gratis eller ikke kostbart, bør du velge en eller flere av disse tiltakene:

 • Senk innetemperaturen med en grad. Slik sparer du fem prosent av oppvarmingskostnadene.
 • Begrens det oppvarmede arealet. Lukk dører mellom rom du ikke bruker så ofte.
 • Ikke la vinduer stå på gløtt hele tiden. Det gjelder også soveromsvinduet som kan lukkes på dagtid.
 •  Kjøp tetningslister til vinduer som trekker.
 • Bruk LED-belysning der du kan, og bare når du trenger det.

Du kan du få støtte til energi- og klimatiltak

Enovatilskuddet gir støtte til gode energi- og klimatiltak. På enova.no/privat kan du se hva som støttes.

- Tiltaket «Smart strømstyring for boliger» har blitt veldig populært på kort tid. Det gjelder altså tiltak som har smart styring i forhold til spotprisen på strøm. Styringsautomatikk mottar prisinformasjon og flytter forbruket til tider på døgnet med lavest strømpris uten at dette går ut over komfort. Her kan du få 35 prosent av utstyr- og installasjonsutgifter i støtte, maksimalt 10.000 kroner, sier Hugnes.

Driver du en bedrift, eller sitter i en rolle i virksomheten som gjør at du er involvert i prosjekter som kan kutte klimagassutslipp eller redusere energibruken, finnes det mange muligheter for økonomisk støtte, som kan treffe ulike tiltak dere ønsker å gjennomføre.

Støtteprogrammene for Varmesentraler eller «Klima- og energitiltak i industrien» er da verdt å sjekke ut.