Listebilde Tom H. Christoffersen .jpg

- Det er stor etterspørsel etter verdifull kompetanse i privat sektor, og derfor må arbeidsgiver betale det ingeniørene er verdt, sier Tom Helmer Christoffersen (bildet), leder av NITO Privat.

Nye analyser av tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter god lønnsvekst for mange forskjellige NITO-yrkesgrupper i alle NITOs områder i fjor.

Slik ble lønnsveksten for NITOs medlemmer i 2022

SSBs tall viser at NITO-medlemmer hadde en gjennomsnittlig lønnsøkning på 6,8 prosent fra november 2021 til 2022.

Mange yrkesgrupper fikk mye mer, og nesten alle har over 4 prosent økning. Tallene baserer seg på identiske personer, altså de som var medlem både i 2021 og 2022 – og i samme yrkeskategori.

NITO har analysert beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå for å se på lønnsveksten for de største medlemsgruppene NITO representerer. (Se utdrag fra SSB lønnsstatistikk for NITO-medlemmer nederst i saken.)

IT-medarbeidere topper lista

Ikke overraskende troner ingeniører og teknologer innen IKT den nye lønnsstatistikken.

- Vi har sett stor etterspørsel etter de fleste typer IT-tjenester det siste året. Det har gitt utslag god lønnsvekst for disse gruppene, sier Christoffersen.

Brukerstøtte IKT har en gjennomsnittlig lønnsøkning på 11,3 prosent. En mulig forklaring er økt etterspørsel også i offentlig sektor, med digitalisering i skolen og kommunetjenester.

Systemadministratorer og programvareutviklere inne IKT for andre og tredjeplass med 9,9 og 9,1 prosent gjennomsnittlig lønnsøkning. 

- Samtidig er det noen skyer i horisonten. Vi ser tendenser til økt omstillingstakt i virksomhetene. Heldigvis ser arbeidsmarkedet ut til å ta unna de som er i omstilling, sier Christoffersen.

Takstingeniører skiller seg positivt ut

En annen gruppe som ligger høyt er takstingeniørene, med 11 prosent vekst.

I 2022 ble det vedtatt endringer i loven om boligsalg, avhendingsloven, og det stilles krav til godkjent tilstandsrapport, hva den skal inneholde og hvordan undersøkelsen skal utføres.

Tilstandsrapportene har fått tydeligere rolle juridisk, og kravene vil ha bidratt til etterspørsel etter kvalifiserte takstingeniører.

Oljebransjen er fortsatt lønnsom

Oljebransjen hadde stor pågang på prosjekter og mangel på arbeidskraft i 2022, med et bakteppe i Ukraina-krisen og høy oljepris.

Tallene fra SSB viser at det var god lønnsvekst for sivilingeniører geofag og petroleum (9,4 prosent) og ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi (9,2 prosent).

Utdrag fra lønnsstatistikken fra SSB

Forskjeller mellom SSBs og NITOs lønnsstatistikk

Det er noen forskjeller på SSBs og NITOs lønnsstatistikk for NITO-medlemmer:

  • SSBs statistikk gir tall for alle NITO-medlemmer, ikke bare de som rapporterte til NITO
  • SSB frigir bare tall for større grupper
  • SSBs tall for identiske medlemmer tar med seg lønnsveksten til de som har byttet for eksempel fra offentlig til privat sektor. NITOs statistikk regner identiske innenfor hver sektor.
 

Les også: 

NITO lønnskalkulator

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)