Knut Aarbakke.jpg
Knut Aarbakke, forhandlingssjef i NITO.

Lønnsoppgjørene, også kalt vårens vakreste eventyr, sparkes snart i gang.

- I år er det mellomoppgjør. Nå handler alt om prosenter, kroner og ører i lønnsregulering. Vi stiller godt forberedt og har gode forutsetninger foran årets oppgjør, sier Knut Aarbakke, forhandlingssjef i NITO.

- Medlemmene forventer en gjennomsnittlig lønnsøkning på over seks prosent i 2023, viser tall fra NITOs medlemsundersøkelse, sier Aarbakke.

Over 300 tillitsvalgte fra NITOs ulike avtaleområder var 14. og 15. mars samlet til sentrale tariffkonferanser. Her ble planene for årets lønnsoppgjør lagt.

Hvert enkelt avtaleområde diskuterte historisk lønnsutvikling, framtidsutsikter for norsk økonomi og mulighetene foran årets forhandlinger.

Dette er forventningene

Hvordan ser utsiktene for ditt avtaleområde ut? Her er en oversikt over forventningene i de enkelte avtaleområdene:

Spennende mellomoppgjør

Like før årets sentrale tariffkonferanser la TBU fram nye anslag før årets lønnsoppgjør med en trolig prisvekst på 4,9 prosent i 2023. Kombinert med lav arbeidsledighet og høy etterspørsel etter ingeniører og teknologer har NITO-medlemmene stor tro på årets lønnsoppgjør.

Tall fra NITOs medlemsundersøkelse viser at 84 prosent av NITOs medlemmer opplever at frontfaget setter begrensinger på lønnsoppgjøret. Enda flere mener virksomheten de jobber i har økonomi til å gå utover rammen som frontfaget setter.

- Vi kan ikke låse oss til frontfaget. Gjennom lokale forhandlinger kan vi ta hensyn til den enkelte bedrift, uten at frontfaget setter store begrensninger, sier Aarbakke.

Positive framtidsutsikter

Blant NITOs medlemmer er det svært lav ledighet og nesten to av tre arbeidsgivere sier de sliter med å rekruttere ingeniører, viser NITOs behovsundersøkelse.

- De tillitsvalgte er motiverte og klare for vårens vakreste eventyr. Når til og med arbeidsgiverorganisasjonene er positive til utsiktene for norsk økonomi, går vi inn i forhandlingene med høye forventninger, sier Aarbakke.

Følg årets lønnsoppgjør

Gjennom lønnsoppgjøret oppdaterer vi fortløpende det som skjer på ditt område:

NITO Privat

NITO Stat

NITO Kommune

NITO Oslo kommune

NITO Spekter

NITO Energi Samfunnsbedriftene

Se også:

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

NITOs lønnstatistikk