Tom Helmer .jpg
Tom Helmer Christoffersen, leder av NITO Privat.

NITOs behovsundersøkelse fra 2023, som blir gjennomført blant arbeidsgivere, viser at det er et stort behov for ingeniører i privat sektor. Dette er med på å legge et godt grunnlag foran de lokale lønnsforhandlingene. 

Kan ikke låse oss til frontfaget 

- 70 prosent av arbeidsgiverne i privat sektor tror det vil bli et økende behov for ingeniører de neste tre årene. Derfor må arbeidsgiverne kjenne sin besøkelsestid og betale for å beholde eller rekruttere de beste hodene, forteller Christoffersen.  

En annen undersøkelse, gjennomført blant NITOs medlemmer, viser at ingeniørene har en forventning om seks prosent lønnsvekst. I samme undersøkelse svarer 84 prosent at de opplever at frontfaget setter begrensninger på lønnsoppgjøret. 

- Mange private virksomheter har god økonomi og kan gå ut over frontfagets rammer. Det er gjennom lokale forhandlinger vi kan ta hensyn til den enkelte bedrift. 

Krever reelle forhandlinger 

NITO forhandler ikke om kroner og øre i de sentrale forhandlingene med NHO. All lønn blir dermed forhandlet i den enkelte virksomhet. Christoffersen understreker viktigheten av at de lokale forhandlingene blir reelle forhandlinger mellom partene.

- I tilfeller der vi ser at NITOs tillitsvalgte og arbeidsgiver ikke kommer til enighet, pekes det ofte på at uenighetene skyldes at forhandlingene ikke oppleves som reelle. 

Hans oppfordring til NITO-tillitsvalgte som skal forhandle lønn er å bruke kriteriene for lokale forhandlinger som er nedfelt i overenskomsten aktivt.

- Det er bedriftens situasjon som må være utgangspunkt i forhandlingene. Arbeidsgiver må også forstå at lønn er et virkemiddel for å beholde arbeidskraft.  

- Å bytte jobb lønner seg 

NITOs lønnsstatistikk viser at fjorårets lønnsoppgjør ga en god lønnsvekst for mange NITO-medlemmer i privat sektor.  

- Vi ser spesielt at det å bytte jobb internt i selskapet eller få seg ny jobb i et annet firma gir god uttelling lønnsmessig. Det å ha en aktiv karriereutvikling er positivt.

Christoffersen utdyper tallene fra 2022 slik: 

  •  Ny stilling i annet firma ga 7,3 prosent i gjennomsnittlig lønnsøkning
  • Ny stilling i samme selskap ga 7,6 prosent gjennomsnittlig lønnsøkning
  • Vurdering av stilling etter endret arbeidsområde ga 6,5 prosent gjennomsnittlig lønnsøkning

Les også:

Lønnsstatistikk 2022 NITO Privat 

Det finnes penger - vil ikke låse oss til frontfaget

Seier til NITO: Fjerner funksjonærbegrepet i Virke-overenskomsten