NITO er med i flere bransjeprogram for kompetanseutvikling.

Hvilke kompetansetilbud benytter du og din bedrift? Velg innen:

Industri og bygg  

Maritim sektor

Olje-, gass- og leverandørindustrien

Elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen 

Programmene startet opp i 2020. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyser ut nye tilskudd til kompetanseutviklingstilbud.

Tilbudet skal utvikles som et samarbeid mellom utdanningstilbyder og arbeidslivet.

Dette er en unik mulighet for bedrifter i disse næringene å sørge for kompetanseutvikling av sine ansatte og for NITOs medlemmer å oppdatere seg eller skaffe seg ny kompetanse. 

Som tillitsvalgt bør du kjenne til programmene og hvilke muligheter dette gir for din virksomhet.

NITO utfordrer sine tillitsvalgte til å oppfordre arbeidsgiver om å kartlegge behov og gå i dialog med en utdanningstilbyder.

Husk, søknadsfristen er 24. april 2023.  

Les om kriterier og tilskudd hos Kompetanse Norge