Gå til innhold
< Kurs og arrangementer

Droneteori i spesifikk kategori

Nettkurset dekker pensum til teoretisk pilotkompetanse i spesifikk kategori (STS-01/02, PDRA-S01/S02 og emner i SORA).

Påmelding

Logg deg inn så slipper du å fylle ut skjema.

Logg inn

Personopplysninger

Loading

Vi fant ingen opplysninger om deg. Sjekk at mobilnummeret er riktig eller skriv inn opplysningene som mangler

Stemmer opplysningene? Hvis ikke, oppdater i skjema

Loading

Arbeidsgiver

Loading

Vi kjenner ikke denne arbeidsgiveren, vennligst fyll inn adressen under

Loading

Aktiviteter

Aktivitetsvalg er påkrevd

Faktura sendes til

Fakturaadresse

Annen fakturamottaker

Loading
* Påkrevd felt

I samarbeid med Droneakademiet tilbyr NITO kurs i droneteori. Dette nettkurset dekker pensum til teoretisk pilotkompetanse i spesifikk kategori (STS-01/02, PDRA-S01/S02 og emner i SORA).

Om kurset

Siden droner opererer i luftrommet og innebærer en viss risiko for både andre luftfartøy og personer på bakken, må du som dronepilot følge et sett med felles spilleregler. Disse reglene sørger for at droneflyging skjer innenfor trygge rammer, både for deg og omgivelsene for øvrig.

Kurspensum

Kurspensum består av:

  • Introduksjon
  • Lover og bestemmelser
  • Luftrom og tjenester
  • Navigasjon og kart
  • Aerodynamikk
  • Fartøylære
  • Meteorologi
  • Operasjonelle prosedyrer
  • Menneskelige faktorer
  • Teorieksamen
Bli med i NITOS dronenettverk

Visste du at NITO også har et fagnettverk for droneteknologi? Dette fagnettverket vil arrangere nettmøter og fysiske treff. Det vil også være ressurser tilgjengelig for nettverks-medlemmene.

Praktisk informasjon om nettkurset og eksamen

Gjennomføring

Nettkurset har en varighet på ca. 15 timer og gjennomføres ved nettbaserte leksjoner og innsendingsoppgaver via Droneakademiets egen nettskole. Du mottar påloggingsinformasjon fra Droneakademiet etter påmelding.

Oppbygning og forberedelse til eksamen

Utformingen og rekkefølgen i kursmodulene er satt slik at du får en logisk oppbygging og forståelse av de forskjellige fagene, og kan sette dem i sammenheng med hverandre.

Etter hver modul finner du flervalgsspørsmål, slik at du kan teste din egen kunnskap. Spørsmålene er ikke ulik dem du finner på Luftfartstilsynets eksamner. 

Obligatorisk STS-eksamen

Dronepiloter som skal operere etter standardscenario STS-01 eller STS-02 med en C5 eller C6 merket drone må bestå STS-eksamen. Krav til teorieksamen gjelder også for PDRA-S01 og PDRA-S02, som beskriver de samme operasjonstypene som standardscenariene, men uten bruk av droner med C-merke.

Droneoperatører som opererer i samsvar med egne SORA-analyser, er selv ansvarlig for at dronepilotene har tilstrekkelig teoretisk kunnskap. SORA-metodikken stiller også krav om kunnskaper innen ulike fagområder som dette nettkurset dekker.

STS-eksamen avlegges ved Statens vegvesens trafikkstasjoner og inneholder 40 spørsmål fordelt på ulike emner. Dersom du allerede har bestått A2-droneeksamen, skal STS-eksamen inneholde 30 flervalgsspørsmål. 

Kursbevis

Når du har fullført kurset får du kursbevis fra anerkjente Droneakademiet som dokumenterer kunnskaper og ferdigheter som du har tilegnet deg i kurset.

Frida Basma

Frida Basma

Rådgiver

Har du innspill til kurs? Send en mail til

Avbestillingsregler for nettkurs

Kostnadsfri avbestilling er mulig fram til tilgang er sendt til deltaker. Etter at tilgang er sendt må deltaker betale full avgift ved avbestilling. 

Aktuelle kurs innenfor IKT

20. november 2024, Drammen

Quality Hotel River Station