Elektronikkinegniør listefoto FOTO Getty images.jpg

- Erfaring fra flere arbeidsområder kan gjøre deg til en enda mer verdifull ressurs, sier Jan Pieter Groenhof, direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO.

- Gjennom en arbeidskarriere bygger du kompetanse. Som ingeniør har du en teknisk god grunnutdanning i bunn. Ingeniører som bytter jobb vil lettere kunne se løsninger på tvers over flere fagområder, sier Groenhof.

Han mener ledere i større grad nå enn tidligere ser verdien av teknologikompetansen som ingeniører og teknologer besitter. - Denne kompetansen vil være avgjørende for verdiskaping på alle områder i samfunnet i tiden framover, sier han. 

Groenhof ber deg om å vurdere hvor godt du har det i dagens arbeidssituasjon, og se det opp imot det å eventuelt bruke kompetansen din på nye arbeidsområder. 

- Hvis du bytter jobb får du et miljøskifte og du kan få med deg lønnsveksten som følger med et karriereløp i tillegg, sier Groenhof. Han understreker at en karriereendring ikke nødvendigvis innebærer å bytte bransje eller selskap, det kan også skje på samme arbeidsplass. 

- Det er lov å si til leder at du har ambisjoner om å utvikle deg og ta på deg nye oppgaver også innenfor den virksomheten du er i. Stort sett ønsker arbeidsgiver å hjelpe deg med dette hvis han eller hun kan.

Jan Pieter listefoto.jpg
Jan Pieter Groenhof, direktør for forhandlings- og arbeidslivsavdelingen i NITO. 

Groenhof ønsker ikke at ingeniører skal forsake sitt yrke, men viser til at flere elektronikkingeniører som har tatt en ny karrierevei også har fått mer utbetalt på lønnsslippen.

- Har du tenkt på at du kanskje kan bli programvareutvikler, systemarkitekt, lede byggvirksomhet eller bli salgs- og markedssjef? Bakgrunnen du har som ingeniør gir fleksibilitet og mer verdi inn i mange yrker - ikke minst innen ledelse. Disse eksemplene på karriereløp vil kunne gi deg lønnshopp, sier Groenhof. 

Hvem er lønnsvinnerne?

Tall fra SSB for ingeniører og teknologer bekrefter at jobbytte ofte gir lønnsmessig uttelling. Utregninger over en femårs periode (2016 til 2021) viser følgende:

  • Elektronikkingeniørene som ble administrerende direktør fikk en gjennomsnittlig heving i månedslønn på 36,6 prosent
  • Trer du inn i en stilling som programvare- og applikasjonsutvikler har det gitt en økt gjennomsnittlig månedslønn på 33,5 prosent 
  • Til sammenligning fikk 6409 elektronikkingeniører som forble i stillingen, altså ikke byttet jobb, 19,3 prosent gjennomsnittlig lønnsvekst i samme periode.

Utvalget inkluderer elektronikkingeniører som er NITO-medlemmer og de som ikke er det. 

Se full oversikt over SSBs lønnsstatistikk nederst i saken. 

NITO er støttespiller for ingeniører uansett yrke og karrierevei

- NITO ønsker å hjelpe deg uansett om du velger å bli der du er eller om du finner en ny jobb. NITOs arbeidslivseksperter og jurister kan gi råd som angår din karriere om du trenger det, sier Groenhof.

NITO gir deg også kurs i å skrive CV, søke jobb eller om du trenger faglig påfyll.

7 moduler: Veien til ny jobb

Lønnsutvikling for bygningsingeniører som har byttet jobb

Tabellen viser lønnsutvikling for arbeidstakere som var registrert som elektronikkingeniør hos SSB i 2016:

Lønn og arbeidsliv