NITO-president Trond Markussen på talerstolen
Trond Markussen, president i NITO.

Russlands invasjon av Ukraina 24. februar i fjor har vist oss at internasjonal solidaritet er viktigere enn noensinne. 

Solidaritet med den ukrainske befolkningen må være førsteprioritet.

Det er også mange andre pågående kriser og kriger i verden som innebærer brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, som for eksempel retten til å organisere seg. 

I fjor ble fagforeningsledere og andre tillitsvalgte arrestert eller drept i 69 av de 148 landene som deltok i Global Rights Index.

Så må vi sammen med europeisk fagbevegelse jobbe for at europeiske arbeidstakere fortsatt har en lønn å leve av til tross for rekordhøy inflasjon og stor usikkerhet. 

Derfor er tariffavtaler viktigere enn noensinne.

De sikrer retten til lønnsforhandlinger og fungerer som kjøreregler for arbeidslivet. Tariffavtaler er grunnmuren i et velfungerende arbeidsliv.

Fagbevegelsen må ikke hvile på laurbærene fra gamle seire, men nok en gang stå opp for alles rettigheter.

1. mai er ikke bare dagen fagbevegelsen feirer seg selv. Det er en demokratisk kampdag.

Bruk derfor dagen til å heie på tariffavtalene og det organiserte arbeidslivet vårt.

God 1. mai!

Trond Markussen 
President i NITO

Les også:

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

NITO gir 200.000 kroner i Ukraina-støtte

Hvorfor har vi fri 1. mai?