Eddy Nynes. Foto Bjarne Krogstad.jpg
Nå krever NITO tiltak. - Myndighetene må ta grep for at maritim sektor ikke blir hengende etter i konkurransen mot utlandet. Vi har ingen tid å miste, sier Eddy Nynes, hovedtillitsvalgt for Kongsberg Maritime AS og leder konserngruppen i Kongsberg Gruppen ASA.

Bakgrunnen for hjertesukket er nye rapporter fra regjeringen som viser at norske verft taper offentlige kontrakter på grunn av at handlingsrommet i EØS-avtalen ikke benyttes godt nok i norske anbud. Et tiltak NITO har foreslått og som nå må komme på plass er en ekspertenhet for offentlige anskaffelser i maritim sektor. 

En slik ekspertenhet vil være et kunnskapssenter som kan bidra med generell kompetanseheving og hjelpe innkjøpere med å stille riktig anbudsgrunnlag, slik at de kan benytte EØS-handlingsrommet og skreddersy oppdrag til norske verft. 

- En ekspertenhet vil være et av de viktigste tiltakene for å sikre oppdrag til norske verft. Å sikre at norske kontrakter går til norske verft bør være høyt prioritert hos regjeringen, sier Nynes. 

NITO-president Trond Markussen.jpg- Vi må bruke konkurransefortrinnene norske verft har når oppdrag skal ut på anbud. Dette er et naturlig steg videre i det arbeidet NITO har lagt ned de senere årene. Det sier Trond Markussen, president i NITO om etableringen av ekspertenheten.

Langt bak Europa

En gjennomgang av de fleste skipsbyggingsoppdragene i EU-land viser at de nasjonale anbudene går til nasjonale verft. Gjennomsnittet i Europa er at åtte av ti kontrakter tildeles i eget land. For Norge er tilsvarende tall kun 68 prosent.

Gjennomgangene viser at norske oppdragsgivere ikke utnytter de mulighetene som kan gjøre at norske verft blir prioritert. Helt i toppen av skalaen er Frankrike, hvor samtlige 91 offentlige oppdrag i gjennomgangen har gått til leverandører i Frankrike.  

- Jeg nekter å tro at franskmennene har en så mye bedre maritim sektor. Derimot har de klart å utnytte handlingsrommet sitt til det fulle. Det er eksempel til etterfølgelse, sier Nynes.

110 millioner kroner til Nederland

Nynes peker på ett eksempel hvor norske verft har tapt store muligheter som følge av dårlig håndverk: I 2020 bevilget regjeringen 110 millioner kroner til Havforskningsinstituttets nye forskningsfartøy. Selv om halvparten av tilbyderne var norske, ble det besluttet å bygge skipet i Nederland. 

- At 110 millioner kroner fra en offentlig kontrakt går til nederlandske verft er et skrekkeksempel. Dessverre er det ikke det eneste eksempelet vi har på denne praksisen, sier Nynes.  

Politisk press

I 2020 fremmet regjeringen Solberg en Stortingsmelding om maritim næring, «Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring». Allerede her fikk NITO opprinnelig gjennomslag for etableringen av en ekspertenhet for offentlige anskaffelser. Også i opposisjon var dagens regjeringspartier og SV for ideen om en slik ekspertenhet. 

- Vi vet jo at de fleste politikerne er for, så nå er det er kun viljen det står på, sier Nynes. 

NITO-president Trond Markussen er enig:

- Regjeringen undervurderer handlingsrommet. Nå må de handle og sikre gode tider for norske verft, sier han.

Brev til næringsministeren

I mai gikk NITO og Norsk Industri sammen i et felles brev til næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen må etablere en ekspertenhet for offentlige anskaffelser i maritim sektor

I brevet fra Stein Lier-Hansen og Trond Markussen krever organisasjonene at en ekspertenhet kommer på plass og viser til viktigheten en slik enhet kan ha for framtidsutsiktene til norske verft. 

- Nå står to av de store arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene sammen om kravet, så vi har selvfølgelig et håp om at regjeringen tar grep og sikrer at norske verft blir prioritert, sier Nynes. 

Nye krav om null- og lavutslippsteknologi innen 2025 for ferger og hurtigbåter gjør at det offentlige skal bestille mange nye fartøyer framover. 

- La oss ikke gå i fella enda en gang og gi offentlige kontrakter til Nederland, avslutter Nynes.