Innspill sendes NITO innen vår interne høringsfrist