Har du innspill til hva NITO bør mene om disse sakene?

Send dine innspill til  innen vår interne høringsfrist.