Knut.JPG
Forhandlingssjef i NITO, Knut Aarbakke.

Fellesforbundet og arbeidsgiverforeningen Norsk Industri ble enige om et lønnsoppgjør som gir en forventet total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning.

- Vi merker oss selvsagt resultatet i frontfaget, men vi kan ikke godta å bli låst av denne rammen. Man må se på helheten og sørge for gode lokale forhandlinger som også tar hensyn til situasjonen ute i bedriftene, sier forhandlingssjef i NITO, Knut Aarbakke.

- Våre medlemmer er mye verdt, og det må gjenspeiles i lønnstallene. Vi har mindre enn én prosent arbeidsledighet blant våre medlemmer og markedet skriker etter ingeniører og teknologer, legger han til.

Betydningen av frontfaget

Frontfaget brukes i dag som en betegnelse på den gruppen som forhandler først i de store, sentrale lønnsoppgjørene.

- NITOs tillitsvalgte forhandler lønnsoppgjørene lokalt i den enkelte virksomhet, der det er egne kriterier som skal legges til grunn. Den anslåtte rammen fra frontfaget er ikke en del av disse kriteriene, forklarer Aarbakke.

Gode utsikter for 2024

- Dyrtiden har spist opp mye av lønnsveksten vi har sett de senere årene, så det er ingen tvil om at reallønnsvekst er et minimum. Den klare tilbakemeldingen er at vi i snitt bør snuse på 6-tallet.

- Mange av bedriftene våre medlemmer jobber i, går svært godt og har gode utsikter for 2024. Dette skal selvsagt våre medlemmer få ta del i, avslutter Aarbakke.

Se når vi forhandler lønn for deg

Alle temasider om lønn og arbeidsliv (A-Å)