Det fortalte hun da hun holdt foredraget «Ny som leder under pandemien» på NITOs lederkonferanse/BFIs lederdager.

Thornquist (bildet), som i dag jobber som seksjonsleder ved Seksjon for medisinsk biokjemi ved Bærum sykehus, gikk fra en lederjobb til en annen midt under Covid-19-pandemien.

Anita Thornquist, bioingeniør og seksjonsleder
Bioingeniør og seksjonsleder ved Bærum sykehus, Anita Thornquist, opplevde at det nesten var ekstremsport å komme inn som ny leder i en ny organisasjon midt under en pandemi, på tross av tidligere ledererfaring.  

- Jeg har vært heldig, og fått mange muligheter på Rikshospitalet, fortalte Thornquist.

Hun har blant annet vært vaktgående bioingeniør, jobbet med kvalitetssikring som spesialbioingeniør med metodevalidering og verifisering, fagbioingeniør innenfor hematologi og jobbet som enhetsleder på hematologi.

Før hun begynte i sin nye stilling i Bærum, var Thornquist seksjonsleder på medisinsk biokjemi på Rikshospitalet, på rutinelaboratoriet.

- Det var en vanskelig avgjørelse å forlate en jobb under en pandemi, og det er heller ikke helt enkelt å overta etter en annen leder på et nytt sted, fortalte hun.

Når er man ny som leder?

I sitt foredrag stilte hun spørsmål om når man kan betraktes som en ny leder:

- Det heter seg at man er ny som leder når man blir leder på et nytt sted eller i en ny organisasjon, går inn på et nytt ledernivå eller når man blir leder for nye mennesker.

- Det å være ny som leder, er derfor ikke nødvendigvis det samme som å være uerfaren, påpekte hun.

- Jeg begynte jo selv i en lederstilling på et nytt sted, i en ny organisasjon og med nye medarbeidere som jeg ikke kjente fra før. Jeg gikk også helt bevisst ned i ledernivå, for å komme nærmere driften og medarbeiderne jeg skulle lede.

- Det å gå fra et universitetssykehus til et lokalsykehus innebærer også en del forskjeller. Og på toppen av alle disse endringene var det også en pandemi som skulle håndteres.

Ingen fasit

Det er ingen fasit for hvordan man begynner som ny leder. Thornquist redegjorde for tre faser man må igjennom for å komme inn i en ny stilling.

  • Komme seg inn: Alt som skjer før den første arbeidsdagen i en ny jobb
  • Bryte isen: Bli kjent med folk, medarbeidere og organisasjonen, fra første dag på jobb og de første seks månedene
  • Finne seg til rette: Har blitt kjent med organisasjonen, og klar til å ta styringen og lede.

- Den første fasen var den emosjonelt tøffeste for min del, fortale hun. Det å forlate en arbeidsplass og medarbeiderne der, var et vanskelig valg, men det var også en spennende fase med prosessen fra søknad til en ny stilling.

Pandemien la begrensninger

Pandemien la også en del begrensinger: - Det å forlate en jobb uten å kunne ta skikkelig farvel, eller gi medarbeidere en klem, synes jeg var tøft, fortalte hun.

- Jeg følte allikevel at jeg fikk tatt en god organisatorisk avslutning. Vi fikk til overlapp på jobben jeg dro fra, noe som  var bra for personalet også.

- Før jeg startet i min nåværende stilling, hadde jeg en full besøksdag på Bærum sykehus. Det opplevde jeg som veldig nyttig, og gjorde at jeg hadde mer kunnskap om min nye arbeidsplass. Det at vi fikk til dette midt i en pandemi, opplevde jeg som viktig. - Jeg fikk uvurderlig informasjon gjennom den korte overlappen jeg hadde med avtroppende seksjonsleder. 

Allikevel kjente Thornquist på at de hun skulle lede fortsatt ikke visste noe særlig om henne. Hvordan skal hun bli bedre kjent med dem under en pandemi?

- Jeg tok et valg om å bli mer aktiv i sosiale medier. Jeg regnet med at mange av de jeg skulle lede ville legge meg til som venn, og begynte å legge ut hverdagslige ting som bilder fra hytta og kakebaking. Det det ledet til, var at det fungerte som en isbryter under kaffepauser og i lunsjen, og satte i gang prat og samtaler.   

Opplæringsplan er nyttig

- I tillegg hadde jeg jo selv gjort meg en del tanker om hva jeg skulle prioritere når jeg kom inn som ny leder ved Bærum sykehus. Det hadde også min nye avdelingssjef gjort. Hun hadde satt opp en opplæringsplan som jeg fikk utdelt første arbeidsdag.

- Nå kan man jo si at som leder trenger man ingen opplæringsplan, du kan styre opplæringen din selv og organisere deg på egen hånd, men jeg synes det var fint å få den for å selv slippe planleggingsfasen. 

- Nå er det et halvt år etter oppstart, jeg har blitt tatt godt imot og gleder meg til fortsettelsen, avsluttet Thornquist.

Tre gode råd på veien

  • Lag en plan – det gjelder både for de som skal bytte jobb, men også for de som skal ansette ledere under seg. Legg et løp for hvordan den nye lederen skal komme seg inn i oppgavene og hvordan skal vedkommende skal bli kjent.
  • Vær tilgjengelig. Som ny leder må du være tilgjengelig for dem du skal lede, og er du en leder som har ansatt en ny leder under deg, sørg for å være tilgjengelig for vedkommende.
  • Spør om hjelp. Også som leder har man behov for hjelp og bistand i en oppstartsfase. 

Bioingeniørfaglig institutt