Torsdag 3. juni arrangerer NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) foredrag med kjemiker og forsker Åse Marit Leere Øiestad. Hun jobber blant annet med kriminaltekniske undersøkelser ved avdeling for rettsmedisinske fag på Oslo universitetssykehus.

Påmelding til foredraget

BFI har i løpet av 2020 og 2021 hatt populærvitenskapelige foredrag med både Kripostekniker, vaksineforsker, bioingeniør ved Folkehelseinstituttets beredskapslaboratorium og bioingeniør tilknyttet Antidoping Norge.

Vibeke Furuly, rådgiver BFI - Vi er glade for å kunne tilby disse populærvitenskapelige foredragene som vi opplever at det er stor interesse for. Vibeke Furuly, rådgiver i BFI.

- Dette er en type digitale kurstilbud vi kommer til å fortsette med i tiden framover.

I sitt foredrag vil Åse Marit Leere Øiestad snakke om rettstoksikologiske undersøkelser med analyser av rusmidler, legemidler og gifter i biologisk materiale som for eksempel blod, urin, spytt eller hår. 

Du gis dermed mulighet til å få et innblikk i hvilke rettsmedisinske analyser som foretas og hvordan analysene foregår.

Avdeling for rettsmedisinske fag har nasjonale og regionale oppdrag innen fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettspatologi, klinisk rettsmedisin, rusmiddelepidemiologi, biologisk aldersvurdering og dødsstedsundersøkelser ved småbarnsdødsfall.

- Dette digitale foredraget passer for bioingeniør-, molekylær-, genteknologi- og kjemistudenter eller andre som har interesse for rettsmedisinske fag, sier Furuly.

Det blir mulighet for å stille spørsmål til foredragsholder i etterkant av foredraget.  

Gratis for NITO-medlemmer

- Arrangementet er gratis for NITO-medlemmer. Husk at det er mulig å melde seg på selv om du ikke har mulighet til å følge streamen direkte. Alle påmeldte får tilsendt lenke til streamen. Du har derfor mulighet til å se foredraget når det passer deg, avslutter hun.

Bioingeniørfaglig institutt