Er du interessert i hvordan man bruker moderne bioteknologi til å studere alle typer biologiske prosesser i kroppen?

Har du lyst til å:

  • lære om sykdom og helse?
  • være ansvarlig for alle typer laboratorieanalyser?
  • ta blodprøver og veilede annet helsepersonell i prøvetaking?

Dette trenger du for å bli bioingeniør (opptakskrav)

  • Matematikk R1 eller S1+S2
  • Minst ett av fagene Biologi 1, Fysikk 1 eller Kjemi 1

Det er ledige jobber for bioingeniører

  • Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typer offentlige og private medisinske laboratorier, i forskningsinstitusjoner og i medisinsk tekniske firmaer.
  • Utviklingen innen bioteknologi og molekylærbiologi gjør bioingeniørenes kompetanse svært ettertraktet på arbeidsmarkedet i mange år framover!