Hovedtyngden av bioingeniørene som mangler i HPR er nå 50 år eller eldre. Det er ditt ansvar å sørge for at du finnes i HPR. Hva gjør du når du har papirer på at du er offentlig godkjent eller er autorisert bioingeniør, men ikke finnes i Helsepersonellregisteret?

Sjekk om du er registrert i Helsepersonellregisteret

Se om du er registrert i Helsepersonellregisteret med HPR-nummer:

  • Gå inn på Helsedirektoratet
  • Skriv inn fødselsdato og etternavn
  • Er du registrert her vil navn og autorisasjon fremkomme (eks. Kari Normann, Bioingeniør 22.9.1992 - 28.12.2044). Du trenger da ikke å følge opp saken videre.

Om du ikke er registrert i Helsepersonellregisteret

Har du papirer på at du er offentlig godkjent eller autorisert bioingeniør:

  • Lag en elektronisk versjon av godkjenningsdokumentet ditt (ved å scanne eller ta bilde). Dette er utstedt av enten fylkeslegekontoret, Helsetilsynet eller Helsedirektoratet.
  • Lag en elektronisk versjon av vitnemålet ditt fra utdanningen.
  • Send inn søknad med alle papirer via Altinn.no. Der velger du alternativet «Gjennopprett autorisasjon i HPR» under godkjenningstype.
  • Les mer på Helsedirektoratets nettsider. 
  • Siden du mangler i registeret på grunn av en feil skal du IKKE betale gebyr. 

Du vil da kunne søke på nytt i registeret og finne autorisasjonen din på nett etter noen uker. Det er viktig at du følger opp og undersøker at du er blitt registrert. 

Er du ikke tidligere autorisert som bioingeniør:

Det vil være enkelte bioingeniører som aldri har sendt sine eksamenspapirer til fylkeslegekontoret, Helsetilsynet eller Helsedirektoratet. Det betyr at vedkommende aldri er blitt offentlig godkjent/autorisert som bioingeniør og må derfor søke om autorisasjon som bioingeniør hos Helsedirektoratet.

Se www.helsedirektoratet.no for å søke om autorisasjon.

Har du utenlandsk bioingeniørutdanning - se mer informasjon her

Feil i Helsepersonellregisteret har vært kjent siden 2006. Se mer informasjon her:

Brev om manglende registrering i Helsepersonellregisteret (sendt i 2006)