President i Leger Uten Grenser, Erlend Grønningen smilende.jpg
President i Leger Uten Grenser, Erlend Grønningen. 
Foto: Ryan Rodrick Beiler/MSF

Meld deg på Bioingeniørkongressen 2023

I områder herjet av krig og konflikt gjør en snikende trussel en forferdelig situasjon enda verre. De skadde i krig må opereres, ofte umiddelbart og under provisoriske forhold. Hygienen er mangelfull, tilgangen på medisiner likeså. Risikoen er skyhøy for å utvikle alvorlige infeksjoner etter operasjon. Og den tilgjengelige antibiotikaen virker ikke.

– Antibiotikaresistens er et alvorlig – og underkommunisert – problem i konfliktområder. Hva gjør vi når antibiotika slutter å fungere? spør Erlend Grønningen.

Han er president i Leger Uten Grenser og overlege ved lungemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus Ullevål. Han er også doktorgradsstipendiat og forsker på nye metoder for å diagnostisere tuberkulose utenfor lungene. Men på Bioingeniørkongressen 2023 er det antibiotikaresistens som er hans tema.

Grønningen minner om at i konfliktområder er tilgangen på både laboratorieutstyr og medisiner svært begrenset.

– Hvis vi ikke vet hvilken bakterie som forårsaker infeksjon, kan pasienten få feil type antibiotika. Hvis det ikke er nok medisiner, kan antibiotikakuren bli for kort. Begge deler øker risikoen for å utvikle resistente bakterier, forklarer Grønningen.

Ufattelig nød

Han har vært engasjert i Leger Uten Grenser i snart ti år. I 2014 dro han på sitt første feltoppdrag, til Sør-Sudan, et av verdens aller fattigste land. Her dør 10 prosent av barn før de fyller fem år, og landet har den høyeste mødredødeligheten i verden.

– I løpet av seks måneder i Sør-Sudan opplevde jeg mer nød enn du kan møte gjennom en hel livstid på et norsk sykehus. Det var en total mangel på alt: Rent drikkevann, mat, infrastruktur og grunnleggende kunnskap om helse. De hadde ingenting, forteller Grønningen.

Feltarbeidet var livsendrende. Han reiste på nytt oppdrag for Leger Uten Grenser i 2016, denne gangen til Sør-Afghanistan. Våren 2022 ble han valgt til president i organisasjonen.

– Det er gjennomgripende meningsfullt å arbeide for en organisasjon som er der ingen andre er, mener presidenten.

Han er tydelig på hva som må gjøres for å forebygge antibiotikaresistens. Da trengs overnasjonale avtaler som regulerer bruk og produksjon av antibiotika. Fattige land må sikres tilgang til medisiner og diagnostiske verktøy. Og det må forskes mer. Blant annet. Grønningen minner om at resistente bakterier ikke bryr seg om landegrenser.

– Skrekkscenarioet er at verden går tilbake til slik det var før andre verdenskrig. Da døde også unge friske mennesker av enkle infeksjoner.

- Arbeidet mot antibiotikaresistens angår oss alle.

Meld deg på Bioingeniørkongressen 2023