Jessica Stenholm.jpg
Årets bioingeniør 2023: Jessica Stenholm er ledende fagbioingeniør og verneombud ved Lovisenberg diakonale sykehus. Foto: Heidi Strand/Bioingeniøren

- Det betyr mye å få denne prisen. Det viktigste er at det vil bidra til å sette et enda større søkelys på et viktig tema som angår mange, sier Stenholm.

Har ansvarliggjort pasientene

Stenholm har jobbet som bioingeniør i en årrekke, og har i likhet med mange av sine kollegaer med minoritetsbakgrunn møtt på rasisme i møte med pasienter.

Med støtte fra ledelsen på Lovisenberg diakonale sykehus, har hun sammen med lokale tillitsvalgte satt søkelys på hvordan kollegaene kan møte og håndtere rasistiske kommentarer og fordommer på jobb.

Det har resultert i at sykehuset har endret praksis: Nå får pasienter som nekter å motta helsehjelp beskjed om at de har rett til å si nei til helsehjelpen, men det vil bli journalført at de har nektet på rasistisk grunnlag.

- Det har vært viktig å ansvarliggjøre pasientene, påpeker hun.

Angår hele helsesektoren

- Dette er et kontinuerlig arbeid, og et tema vi er nødt til å jobbe videre med framover. Dette angår alle helsefagprofesjoner over hele landet.

Det er derfor viktig å jobbe for at ansatte i helse føler at de har egen arbeidsgiver i ryggen, kjennskap til sine rettigheter og er utstyrt med verktøy til å håndtere situasjoner som oppstår, sier hun.

Hun har møtt stor interesse fra ansatte på andre sykehus i landet: - Jeg har vært mye rundt, hold foredrag og delt resultater fra vårt arbeid. Håpet er at flere sykehus og foretak tar tak i problemstillingen, og systematiserer sitt arbeid mot rasisme i helsevesenet. 

En faglig rollemodell

Kaja_Marienborg.jpg

Prisen som årets bioingeniør ble etablert i 2020, og deles ut av NITO Bioingeniørfaglig institutt (NITO BFI). Prisen deles ut årlig, og formålet med prisen er å anerkjenne enkeltpersoner som er inspirerende faglige rollemodeller for unge bioingeniører.

Kaja Marienborg, fagstyreleder i NITO BFI, forklarer at prisen er ment å løfte frem og synliggjøre en bioingeniør som har utmerket seg som en fremragende ambassadør for bioingeniørfaget.

Øvrige nominerte til årets bioingeniør 2023
  • Kaja Gresslien, Oslo universitetssykehus, Ullevål
  • Kaja Marienborg, OsloMet
  • Gia Deyab, Sykehuspartner - Lab lokal
  • Jørn Ripe, Abbott Norge AS
  • Amran Raage, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
  • Merete Ueland, Bærum Sykehus
  • Mari Tjernsmo Melby, Sykehuset i Vestfold
  • Janne Malmring, St. Olavs hospital
  • Nora Grønås Birkeland, Haugesund sykehus
  • Lise Larsen Mehus, Diakonhjemmet sykehus

- Vi har hatt mange gode kandidater til årets pris, men Stenholm har bragt et viktig tema fram i lyset. Hun er også den av kandidatene som ble nominert flest ganger og framheves som både modig og engasjert.

Årets bioingeniør har turt å stille de vanskelige spørsmålene, sier Marienborg.

Bidratt til en tryggere og bedre arbeidshverdag

I begrunnelsen for utdelingen er det lagt særlig vekt på Stenholms viktige arbeid med bevisstgjøring og håndtering av rasisme på arbeidsplassen.

- Rasisme mot helsearbeidere er et underkommunisert problem, og i sitt arbeid har årets prisvinner bidratt til kunnskap om juridiske grenseoppganger og beskrevet arbeidsmetoder som gjør at bioingeniører og andre helsearbeidere er i bedre stand til å møte og håndtere rasisme i sin arbeidssituasjon.

- Stenholm og hennes arbeidsgiver har satt en god standard for hvordan man kan jobbe systematisk med denne problematikken, og jeg håper at ledere på alle nivåer i hele sykehus-Norge vil prioritere å sette diskriminering fra pasienter høyt på sin dagsorden.

- På vegne av NITO BFI og fagstyret vil jeg gratulere Jessica Stenholm med tittelen årets bioingeniør 2023, avslutter Marienborg.

Bioingeniørfaglig institutt