Meld deg inn i fagnettverket for RoomSketcher

 

Som medlem får du:

  • Mulighet for å utvide ditt nettverk
  • Delta gratis på våre temamøter
  • Faglig oppdatering med våre fagkurs
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff

Ny type fagnettverk

Fagnettverk RoomSketcher er pilot på en ny type fagnettverk i NITO som er spisset og går inn på et enkelt produkt og bruken av dette.

Alle NITO-medlemmer som bruker eller ønsker å bruke dette produktet til ulike formål kan bli medlem av nettverket.

Kontaktperson i fagnettverket er