Du sparer fort inn hele kontingenten

Det at mange tusen velger å være medlem i NITO gir organisasjonen gode kort på hånden når det forhandles om økonomiske fordeler for medlemmene.

Avtaler reforhandles jevnlig for å sikre at du får de beste betingelsene. Med både skattefradrag på kontingenten og gode rabatter på bank og forsikring sparer du fort inn hele beløpet du betaler i kontingent.

De som har yrkesaktivt medlemskap kan trekke kontingenten fra på skatten. NITO innrapporterer direkte til skattemyndighetene for deg, slik at du ikke må gjøre noe selv.

God pris på private forsikringer – få rabatter

Gjennomgå privatøkonomien din, det kan være mye å spare på å flytte forsikringene dine. NITO-medlemmer får gode rabatter. Tegner du flere forsikringer får du i tillegg samlerabatt.

Kontaktperson hos Tryg Forsikring er Andreas Bulling: / tlf. 924 82 044

Bank med gode betingelser

Gjennom NITO har du tilgang på ulike banktjenester med gunstige betingelser.

Se alle tilbud innen bank og forsikring

Andre gode NITO-rabatter

Rabatt på regnskapsprogram fra Visma

Person jobber med regnskap.

Har du kontroll på regnskapet? Medlemmer av NITO Egen bedrift får NITO-rabatt på regnskapsprogrammet Visma eAccounting.

Velg ditt regnskapsprogram

Se alle medlemsfordelene dine

Hvorfor velger takstmenn NITO?

Takstmann Vidar Aarnes er engasjert medlem av NITO takst og har brukt mange av NITOs medlemsfordeler. Gjennom dette har han både fått hevet sin kompetanse og fått gunstige ordninger inn i privatøkonomien.

Næringsforsikringer

Som selvstendig næringsdrivende er det noen forsikringer du ha, noen du BØR ha, og noen du KAN ha. Vi gir deg oversikten. Som NITO-medlem får du gode rabatter på alle forsikringstypene. Sørg også å få med deg samlerabatten når du velger flere. 

Oversikt over næringsforsikringer og innskuddspensjon 

Faglig tilbud

Bli med i fagnettverket NITO Egen bedrift

Som NITO-medlem kan du melde deg inn i en rekke fagnettverk og få faglig oppdatering og utvide nettverket ditt.

For deg som er selvstendig næringsdrivende vil NITO Egen bedrift være et naturlig fagnettverk å engasjere seg i. Her får du blant annet tilbud om relevante temamøter og nyttig faglig oppdatering. Du vil få nyhetsbrev om aktuelt fagstoff og får tilgang til aktuelle dokumenter og maler som er nyttige for deg.

Ta del i fagnettverket NITO Egen bedrift 

Se alle fagnettverk

NITOS kurs og arrangementer

NITO arrangerer en rekke kompetansehevende kurs rundt om i hele landet. Mange av dem er relevant også for takstmenn og deg som driver egen virksomhet.

Se NITOs kurskalender

Tilgang på NITOs lønnsstatistikk og lønnskalkulator

Tjener du, eller den du ansetter, det du skal? NITOs lønnsstatistikk og lønnskalkulator er et nyttig hjelpemiddel både for deg som arbeidstaker og som arbeidsgiver.

Her kan du sammenligne lønnsnivå, du får lønnsstatistikk innenfor hvert avtaleområde også sett i forhold til hvor i landet du befinner deg. 

Prøv lønnskalkulator og sjekk lønnsstatistikken 
(kun medlemmer)

Gratis juridisk bistand – som arbeidstaker kan du få hjelp fra en advokat

Trenger du juridisk assistanse, står advokatene i NITO klare til å hjelpe deg. Medlemmer får gratis juridisk hjelp i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår.

Få gratis advokathjelp

Trenger du næringslivsjuridisk bistand?

Benytt deg av medlemsfordelen NITO tilbyr i samarbeid med Eckhoff, Fosmark og Co.

AVTALEN INNEBÆRER

  • Inntil en time gratis næringslivsjuridisk hjelp/ førstegangskonsultasjon (en henvendelse per medlem)
  • 20 % rabattert timepris på laveste salærsats, når du selv betaler kostnaden for honoraret.
  • Tilgang til advokat, med en responstid fortrinnsvis innen 24 timer.  
  • Alle saker blir håndtert av den i selskapet med spesialkompetanse på det aktuelle rettsområdet.

Selskapet bistår ikke i spørsmål knyttet til skatt, avgift og utlendings- eller odelsrett.
Ta kontakt på telefon 23085720 / 93862760 eller e-post: