Hvilke forsikringer må jeg ha?

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring for ansatte er lovpålagt for alle bedrifter. Forsikringen skal dekke tap og utgifter som følge av sykdom eller ulykke i forbindelse med jobb.

Er du selvstendig næringsdrivende kan du kjøpe frivillig yrkesskadetrygd i NAV.

Les mer om yrkesskadeforsikring hos Tryg

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dekker både produktansvar (skade som skyldes mangler eller egenskaper på produkter du leverer) og bedriftsansvar (skade som bedriften eller ansatte forårsaker under produksjon eller oppdrag). Den er aktuell for alle typer næringsvirksomhet.

Driver du egen takstvirksomhet må du i tillegg ha en egen profesjonsansvarsforsikring. Dette fåes blant annet gjennom et medlemskap i Norsk Takst.

Jobber du som rådgivende ingeniør eller med annen teknisk konsulentvirksomhet kan du eller din bedrift, som følge av feil i prosjektering eller rådgivning pådra deg et erstatningsansvar. Du bør derfor sikre bedriften økonomisk gjennom en forsikring for rådgivningsvirksomheter. Dette kan du kjøpe direkte hos Tryg.

Les mer om ansvarsforsikring hos Tryg

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Alle arbeidsgivere er pålagt å spare til alderspensjon for sine ansatte, dette kalles obligatorisk tjenestepensjon.

Les mer om obligatorisk tjeneste pensjon hos Storebrand 

Hvilke forsikringer bør jeg ha?

Næringslivsforsikring

Trygs næringslivsforsikring er en forsikring for maskiner, varer og eiendeler tilhørende din bedrift. Denne forsikringen passer for små og mellomstore bedrifter innen handel, service og kontor. Forsikringen er fleksibel og tilpasses slik du ønsker.

Les mer om næringslivsforsikring hos Tryg

Sykeavbrudd

Sykdom kan bety "et være eller ikke være" for selvstendig næringsdrivende og små bedrifter. Med Trygs sykeavbruddsforsikring sikrer du bedriften avtalt dagpengeerstatning hvis innehaver eller nøkkelpersoner blir syke.

Les mer om sykeavbruddsforsikring hos Tryg

Behandlingsforsikring

Trygs behandlingsforsikring gir rett til rask behandling ved sykdom eller ulykke. Forsikringen kan gjelde for ansatte, innehaver og medforsikret familie.

Les mer om behandlingsforsikring hos Tryg

Andre relevante forsikringer og nyttige tjenester:

Fritidsulykkeforsikring

Økonomisk trygghet etter en fritidsulykke er like viktig som trygghet etter en arbeidsulykke. Trygs fritidsulykkesforsikring gir rett til erstatning for ulykker som skjer i fritiden. Da er du sikret både i og utenfor jobb.

Les mer om Tryg fritidsulykkesforsikring hos Tryg

Reiseforsikring for bedrifter

Reise Ekstra gjelder i hele verden på reiser med inntil tre måneders varighet. Utvidet reisevarighet kan avtales. Tryg Alarm bistår med medisinsk og praktisk rådgivning 24 timer i døgnet.

Les mer om reiseforsikring for bedrift hos Tryg

Fordeler på forsikringer hos Tryg

At du, bedriften og medarbeidere dine er riktig og godt forsikret er viktig. Tryg tilbyr god rådgivning om lovkrav som sikrer at du har de riktige og viktigste forsikringene for din bedrift.

Jeg ønsker å bli kontaktet av Tryg

  • NITO-rabatt på bedriftsforsikringer
  • Personlig rådgiving
  • Tilpassede vilkår på ansvarsforsikring
  • Dedikerte ressurser - som skadebehandlere og jurister
  • Dekningsgaranti: Dekker nye personer og objekter i bedriftens siste forsikringsår med inntil 5 millioner per skade, - selv om du har glemt å melde det inn
  • Oppgjørsgaranti: Garantert skadeoppgjør innen 10 dager, – ved forsinkelse dekkes egenandelen inntil 15.000 kroner

NITO Oppstart: Gratis startpakke på forsikring

Ønsker du å starte egen virksomhet? Da får du en startpakke med de mest nødvendige forsikringene helt gratis hos Tryg de første seks månedene.
Les mer om NITO Oppstart

Fordeler hos Nordea

Bank skal være enkelt enten du er privat-, bedriftskunde eller begge. Nordea tilbyr ulike kundeløsninger tilpasset både deg og hverdagen i din bedrift. Som kunde hos Nordea har du blant annet tilgang til:

  • Skreddersydde løsninger ved behov for finansiering.
  • Kompetent rådgivning tilpasset din bedrift via PC, mobil eller nettbrett.
  • Tilgang til spesialister innenfor pensjon, leasing og sparing.
  • Direkte tilgang til Premium-konseptet som kombinerer svært gode betingelser med eksklusive fordeler som tilgang til flyplasslounger og juridisk rådgivning

Kontakt Nordea for mer om dine bankfordeler