Gå til innhold

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon er den pensjonen du som jobber i det offentlige får fra jobben. Den består av består av alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon.

Bioingenior-Ellen-From-Oslo-universitetssykehus-Ulleval.JPG

Offentlig tjenestepensjon i endring:

I likhet med folketrygden er offentlig tjenestepensjon i endring. Den nye ordningen gjelder for deg som er født i 1963 eller senere.

Bruttoordning – for deg som er født før 1963

Påslagsmodell – for deg som er født 1963 og senere

Uføre- og etterlattepensjon

Hva om jeg slutter i jobben før jeg kan ta ut pensjon?

Få oversikt over din pensjon

Lurer du på hva du kan forvente å få i pensjon fra Folketrygden og ulike innskuddsordninger? På norskpensjon.no og nav.no/pensjon kan du få en viss oversikt.

Vil du vite mer om offentlig tjenestepensjon?

Les mer om de store ordningene for offentlig tjenestepensjon:

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 10-14

Publisert: Sist oppdatert: