I de sentrale forhandlingene med Oslo kommune er det Akademikerne Kommune som forhandler for NITO.

På lik linje med de øvrige medlemsforeningene i Akademikerne Kommune sender NITO sitt innspill til Akademikerne mot slutten av mars. Det er NITO Kommune som endelig vedtar NITOs krav.

Byrådet i Oslo hevder at de ansatte er en viktig ressurs for å utvikle tjenestetilbudet i kommunen. Byrådet sier de vil føre en målrettet arbeidsgiverpolitikk med sikte på å rekruttere og beholde ansatte.

NITO støtter Akademikerne i at overenskomsten (Dokument 25) og forhandlingssystemet må moderniseres.

Avtaleverket må gjøres til et rammepreget verktøy som gir de lokale parter stor frihet til å finne skreddersydde løsninger for virksomheten.

En del bestemmelser som arbeidstid, overtidsgodtgjøring og pensjon samt størrelsen på total lønnsvekst må fortsatt fastsettes av de sentrale parter, mens fordeling av lønn må fastsettes i lokale kollektive forhandlinger.

NITO og Akademikerne mener at akademikere ansatt i Oslo kommune skal ha et lønnsnivå om lag på samme nivå som tilsvarende gruppe i privat sektor.

Nyheter om lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Tariffavtaler Oslo kommune