Gå til innhold

Alt om lønn i kommunal sektor

Hvordan forhandles lønn der du jobber? Her finner du svar på det du lurer på om lønnsforhandlinger lokalt og sentralt, dine tariffavtaler og siste nytt om lønnsoppgjøret i kommune.

Slik forhandles lønn i kommuner og fylkeskommuner

For de fleste av NITOs medlemmer i kommunal sektor er det tillitsvalgte som forhandler lønn lokalt i den enkelte kommune. NITO forhandler sentralt med KS sammen med Akademikerne om selve tariffavtalene og lønn for undervisningsstillinger. Oslo kommune er et eget tariffområde.

 

I de lokale forhandlingene forhandler NITOs tillitsvalgte fram en økonomisk ramme på vegne av alle sine medlemmer. NITO-medlemmer kan eventuelt også ivaretas av tillitsvalgte fra andre Akademiker-foreninger.

 

Lokale forhandlinger i kommuner og fylkeskommuner skjer vanligvis på høsten. Ta kontakt med din tillitsvalgt for å høre når det er forhandlinger hos dere og hvordan du skal gå fram for å fremme lønnskrav.

Ilustrasjonsbilde samtale og forhandling Foto: GettyImages

Tariffavtaler med KS

I tariffavtalene finner du reglene for hvordan partene forhandler lønn, sosiale rettigheter og mye mer. NITO er del av tariffavtalene Akademikerne har med KS.

Lønnsstatistikk kommunal sektor

Se lønn fordelt på geografi, erfaring, alder og stillingsgrupper. Statistikken er ditt viktigste verktøy i lønnssamtalen eller når du forhandler lønn i ny jobb.

Snakk lønna di opp – bruk lønnssamtalen

Lønnssamtalen er en forventningsavklaring mellom deg og din leder om din lønnsutvikling. Det er ikke en forhandling hvor du kan forvente svar der og da, men din beste mulighet til å gi lederen din de gode argumentene for hvorfor nettopp du fortjener mer i lønn i år. 

 

Forbered deg godt. Tenk gjennom hva du har bidratt med siste året, sjekk statistikken og snakk med kollegene dine om lønn. De eneste som tjener på at vi ikke snakker om lønn, er arbeidsgiver.

Ung, smilende mann i engasjert samtale med leder Foto: GettyImages

Siste nytt om lønnsoppgjøret i kommune


Les flere saker om lønnsoppgjøret i kommunal sektor