Gjennomsnittslønn for ingeniører i privat sektor siste tre år:

For privat avtaleområde samler vi inn opplysninger per 1. oktober.

NITO Lønnstatistikk Privat 2021 nominell lønnsutvikling.png

NITO Lønnstatistikk 2021 privat lønnsvekst identiske.png

NITO Lønnstatistikk Privat 2021 reallønn.png

NITO Lønnstatistikk Privat 2021 svarprosent.png

Medlemmer får tilgang til all statistikk

Er du NITO-medlem kan du gjøre detaljerte lønnsammenlikninger, registrere egen lønn og laste ned statistikkheftene på Min side.

Privat: Alle tallene, tabellene og grafene (logg inn)

Stat: Alle tallene, tabellene og grafene (logg inn)

Kommune: Alle tallene, tabellene og grafene (logg inn)

Spekter utenom helse: Alle tallene, tabellene og grafene (logg inn)

Spekter helse: Alle tallene, tabellene og grafene (logg inn)

Samfunnsbedriftene Energi: Alle tallene, tabellene og grafene (logg inn)

Gjennomsnittslønn for ingeniører i offentlig sektor siste tre år:

 

 

Fakta om NITOs lønnsstatistikk

  • NITO lager årlig lønnsstatistikk for våre medlemmer innenfor alle avtaleområder.
  • NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer.
  • NITOs lønnsstatistikk har egne verktøy for tillitsvalgte.
  • Tillitsvalgte kan følge opp egne medlemmer og registrere lønn for sin bedriftsgruppe.