I de sentrale forhandlingene med Oslo kommune er det Akademikerne Kommune som forhandler for NITO.

Byrådet i Oslo hevder at de ansatte er en viktig ressurs for å utvikle tjenestetilbudet i kommunen. De sier de vil føre en målrettet arbeidsgiverpolitikk med sikte på å rekruttere og beholde ansatte.

Likevel tvilholder Oslo kommune på en utdatert lønnsmodell med sentrale forhandlinger. Noen få mennesker på rådhuset bestemmer lønna til tusenvis av mennesker uten innsikten i forholdene i de ulike etatene og virksomhetene i kommunen.

NITO og Akademikerne jobber for å få lokale forhandlinger

NITO støtter Akademikerne i at overenskomsten (dokument 25) og forhandlingssystemet må moderniseres.

Avtaleverket må gjøres til et rammepreget verktøy som gir de lokale parter stor frihet til å finne skreddersydde løsninger for virksomheten.

En del bestemmelser som arbeidstid, overtidsgodtgjøring og pensjon samt størrelsen på total lønnsvekst må fortsatt fastsettes av de sentrale parter, mens fordeling av lønn må fastsettes i lokale kollektive forhandlinger.

NITO og Akademikerne mener at akademikere ansatt i Oslo kommune skal ha et lønnsnivå om lag på samme nivå som tilsvarende gruppe i privat sektor.

Dette kommer NITO og Akademikerne til å fortsette å fremme krav om i forhandlingene med Oslo kommune. Vi jobber også for å få i det minste deler av den økonomiske rammen satt av til lokale forhandlinger ute i virksomhetene. Enn så lenge får imidlertid du som jobber i Oslo kommune din lønn justert gjennom sentrale forhandlinger på rådhuset.

Men: Du kan søke om høyere lønn på særlig grunnlag

Det er imidlertid mulig å kreve høyere lønn også utenom det ordinære årlige lønnsoppgjøret. Du kan bruke bestemmelsen om økt lønn på særskilt grunnlag – hvis du fyller kravene der.

Her finner du bestemmelsen, skjema du kan bruke for å sende inn kravet og en veileder som tar deg gjennom hvordan du best underbygger dette kravet:

Nyheter om lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Tariffavtaler Oslo kommune