ingrid daltveit skauby listefoto.jpg

- Hvem er du og hva jobber du med?

- Jeg er Ingrid, gift trebarnsmor og har jobbet i Aker Solutions siden 2007. Jeg har jobbet med sikkerhets- og automasjonssystemer siden jeg begynte her, men er nå på vei over i en ny rolle som interface coordinator. Der skal jeg koordinere informasjon og avgjørelser mellom Aker Solutions og eksterne bedrifter som kunden vår også har kontrakt med. 

- Hva er det mest nerdete du interesserer deg for?  

- Jeg strikker masse. Mens jeg var i mammapermisjon i 2016/2017 ble jeg dratt inn i en verden full av bæretøy og kunne ikke la datteren min vokse fra bæring uten å prøve å veve et sjal selv. Sommeren 2020 vevde jeg derfor et bæresjal til å bære min yngste datter på ryggen med, så da ble det innkjøp av vev, farger og garn.

- Hva motiverer deg som tillitsvalgt?

- Gode samtaler og diskusjoner rundt aktuelle temaer og problemstillinger vi kommer borti. Å få delta i fora med arbeidsgiver der man får andre impulser enn før. Det er kjekt å vite at man som tillitsvalgt kan være med på å bidra til at kollegaer og en selv får enda bedre arbeidsforhold. 

- Hva er det viktigste du har lært hittil?

- Jeg har deltatt på tre NITO-kurs og fått masse god informasjon om tillitsvalgtrollen. Man blir aldri utlært, men det viktigste etter min mening, er å vite hvor man skal søke informasjon og å vite at vi har et stort apparat i NITO som er der for oss og medlemmene. 

- Hva er de viktigste utfordringer i din bedriftsgruppe framover?

- Etter to år med covid der man har levd med hjemmekontor vil fleksible kontorløsninger, der en blanding av hjemmekontor og kontorplass kan bli en del av hverdagen. Vi i fagforeningene må sørge for at bedriften får på plass gode ordninger slik at ergonomi, IT-utstyr og trivsel ivaretas.

- Hva skal til for at dere får løst dette?

- Det er satt opp et eget utvalg som jobber med dette i bedriften. Her gir fagforeningene innspill og følger opp slik at løsningen blir bra for våre medlemmer. 

- Hva er ditt beste tips til andre tillitsvalgte i NITO?

- Gå på kurs! Det er kjempe lærerikt, veldig kjekt og man får bygd relasjoner til andre tillitsvalgte i NITO på tvers av bedrifter og bransje. 

- Vil du anbefale andre å ta på seg verv som tillitsvalgt? Hvorfor?

- Jeg synes det utelukkende har vært veldig kjekt å være tillitsvalgt. Jeg føler jeg har lært mye som er nyttig for vår bedriftsgruppe, men også for meg personlig. Gjennom kursene jeg har deltatt på har jeg fått innføring i temaer som lønnsforhandlinger, omstillinger og arbeidsrett. Det er veldig spennende og masse god kunnskap har blitt delt mellom kursholdere og kursdeltakere.

- Hvis du kunne få et ønske oppfylt for arbeidslivet i Norge, hva ville du tatt tak i? Hvorfor?

- Målet må være at vi har et arbeidsliv der det er rom for alle. Slik at alle med forskjellige utfordringer skal få muligheter til å komme seg i jobb i et arbeidsmiljø der de blir ivaretatt. Jeg mener at alle mennesker er en ressurs, uansett utfordringer. Det gjelder å finne de beste måtene å både utnytte og ivareta disse ressursene. 

- Hvilke av NITOs medlemsfordeler bruker du? Og hvorfor?

- Forsikringer har jeg brukt siden jeg ble medlem av NITO som student, har spart masse penger på det. Ellers er det en rekke andre fordeler som gjør at kontingenten fort kan spares inn. Lånerenten NITO medlemmer kan få har jeg brukt til å få ned renten i den banken jeg har. 

Les mer om dine medlemsfordeler 

- Hvorfor skal andre melde seg inn i NITO?

- I gode tider når alt går bra har jeg følt at medlemsfordeler gjør at medlemskapet er verdt kontingenten, selv om jeg ikke har brukt NITO-gruppen på arbeidsplassen personlig. I tider med omstilling, nedbemanning eller andre endringer som kan påvirke deg som ansatt, er det godt å vite at man har noen i ryggen og ikke står alene. Skulle man trenge juridisk hjelp kan flere års kontingent tjenes inn på få timer bistand. Jeg mener at sammen står vi sterkere - med NITO i ryggen har man en forsikring på arbeidsforholdet sitt på lik linje man har forsikring på både bolig og bil, noe jeg tenker er svært fornuftig.