thorstein rykkje.jpg
Thorstein Rykkje, tillitsvalgt for NITO på Høgskolen på Vestlandet, foran maskindeler og eldre instrumenter på Institutt for Maskin- og Marinfag sitt museum.

- Hvem er du og hva jobber du med?

- Jeg er mekaniker, maskiningeniør og jobber som doktorgradsstudent i datavitenskap ved Høgskolen på Vestlandet. Jeg jobber med bølgekompenserende skipskraner, deformasjon og bevegelse.

- Hva er det mest nerdete du interesserer deg for?

- Det mest nerdete jeg interesserer meg for er e-sport, hovedsakelig strategispillet Starcraft. Jeg bruker mye tid på å se turneringer. 

- Hva motiverer deg som tillitsvalgt?

- Det er veldig spennende å få innsikt i hvordan organisasjonen vår fungerer fra et ledelsesperspektiv, og en ny opplevelse å føle at ledelsen genuint lytter til det jeg og gruppen har å si.

- Hva er det viktigste du har lært hittil?

- Hvordan lønnsforhandlingene våre foregår og hvordan vi kan få gjennomslag for lønnskrav.

- Hva er de viktigste utfordringer i din bedriftsgruppe framover?

- Vi vil prøve å slå sammen gruppen vår som per nå er fordelt på flere grupper og campuser. Og lønnsforhandlinger til høsten.

- Hva skal til for at dere får løst dette?

- Hardt arbeid og gode forberedelser.

- Hva er ditt beste tips til andre tillitsvalgte i NITO?

- Pust med magen, ro ned alle som kaver seg opp, dialog ordner veldig mye.

- Vil du anbefale andre å ta på seg verv som tillitsvalgt? Hvorfor?

- Jeg ville anbefale alle å prøve seg i et verv. Det er en unik mulighet for å lære mye om bedriften din og bli kjent med mange på kort tid.

- Hvis du kunne få et ønske oppfylt for arbeidslivet i Norge, hva ville du tatt tak i? Hvorfor?

- Rettferdig lønnsutvikling for statlige ansatte. For oss i utdanningssektoren er vi i en situasjon der de som utdanner nye ingeniører har mindre betalt enn studentene som får seg jobb.

- Hvilke av NITOs medlemsfordeler bruker du? Og hvorfor?

- Som tillitsvalgt har jeg brukt advokathjelp ved flere anledninger for rådgivning i utfordrende saker. Sakene har ordnet seg lokalt, men er en veldig trygghet å ha en dreven advokat i ryggen som gir gode råd. Personlig har jeg innbo- og reiseforsikring igjennom NITO. Jeg valgte disse forsikringene siden jeg alltid går ut av samtaler med forsikringsselgere og føler meg lurt. Her har NITO selv forhandlet for meg, så jeg slipper. Enkelt og behagelig. Jeg har også deltatt på diverse digitale kurs i regi av NITO.

Les mer om dine medlemsfordeler

- Hvorfor skal andre melde seg inn i NITO?

- Personlig ser jeg hvordan den norske modellen er under hardt press i arbeidslivet. Mange sjefer der ute styrer uten å involvere de ansatte, og store internasjonale selskaper kjører på som de vil. Den eneste sjansen vi har til å verne om måten vi driver på er å organisere oss.