Ingrid Synnøve Aunegård liste.jpg

- NITO kan med stolthet si at vi er der du er. Med 19 lokalkontorer fra sør til nord kjenner NITO ditt nærområde godt, sier Aunegård (bildet).  

Hun har jobbet i NITO i ti år og er bedriftsgrupperådgiver i NITO Nord. Det betyr at hun reiser mye rundt på besøk til bedriftsgruppene i hele regionen.

- Vi kommer tett på og kjenner de lokale forholdene. De tillitsvalgte og ansatte samarbeider tett slik at vi vet hva medlemmene trenger ute i regionene.

- Vi som er bedriftsgrupperådgivere gir tillitsvalgte råd, motivasjon, opplæring gjennom faglig påfyll og bidrar til nettverksbygging.

- Noe av det beste med denne jobben er at jeg får dra ut å møte så mange fantastiske tillitsvalgte og medlemmer i deres «rette element».

- Jeg har også et ansvar for å opprette nye bedriftsgrupper slik at flere blir omfattet av en tariffavtale. Dette kan være gjort på få minutter, andre ganger tar det flere år.

- Vi kan ikke gjøre jobben for gruppene, så vi er avhengige av at de selv har ønske og motivasjon til å ha gruppe. Det er i stor grad hjelp til selvhjelp vi holder på med. 

Lag bedriftsgruppe

Bli med på kurs

- Det er alltid spennende å høre hvordan bedriftsgruppene jobber, og få komme med innspill og hjelp slik at de kan jobbe smartere eller bedre i framtida.

Spesielt gleder Ingrid seg over NITOs oktoberkampanje, da besøkes 200 bedrifter over hele landet.

- Besøkene skal være relevante for dem vi møter. Derfor skreddersyr vi disse til deres behov og holder minikurs i tema de ønsker.

Bedriftsgrupperådgiverne hoder også kurs for nye tillitsvalgte, både fysiske og digitale.

- Mange opplever at vervet de har påtatt seg er en plikt, men etter å ha vært på tillitsvalgtkurs ser de alle mulighetene dette gir. Det er skikkelig gøy å se deltakerne gå fra kurset inspirert og med stort pågangsmot. 

Se alle kurs og arrangementer

Smarte triks for bedre lønn

Alle regionene holder kurs i lønnssamtaler i bedriftsgruppene, noe som oppleves som veldig nyttig.

- Mange er usikre på hvordan de skal gå fram for å be om lønnssamtale, og enda mer usikker på hva de skal si. Vi kan gi de trygghet og hjelpe de til å få oversikt over verktøyene de har tilgjengelig slik at dette oppleves mindre skummelt.

- Jeg pleier å si: Du kan ikke klage på lønna om du ikke er villig til å snakke om den.   

Slik kontakter du NITO

For å komme i kontakt med Ingrid og de lokale bedriftsgrupperådgiverne fra nord til sør og øst til vest, kan du sende en e-post eller ringe ditt nærmeste lokalkontor:

Bedriftsgruppeteamet

Kontaktpersoner Arbeidsområde Kontakt
NITO Nord 97973543
NITO Midt 92066651
NITO Vest 91532913
NITO Sør 40455050
  NITO Øst 41176416
NITO Oslo og Akershus 92084723‬
     
Bedrfitsgruppeteamet liste.jpg
NITOs bedriftsgruppeteam: Ingrid Synnøve Aunegård, Tor Asbjørn Bjørnstad, Bjørn Wannebo, Silje Stokke, Lars Petter Jevnaker. Foran i grønn kjole: Marielle Andersson

Har du spørsmål? 

NITO har 19 lokalavdelinger rundt i landet. 

Kontakt din avdeling