Elisabet Kvinnesland listefoto.jpg

- NITO kan med stolthet si at vi er der du er. Vi kjenner de lokale forholdene og er i hjertet av det som skjer blant medlemmene våre. Vi vet hvor skoen trykker og hva de tillitsvalgte i regionen kjenner på, forteller Elisabet Kvinnesland (bildet).

Kvinnesland er seniorrådgiver i NITO Rogaland. Hun har jobbet i NITO i ni år med et helt spesielt ansvar for oppfølging av bedriftsgrupper. 

Det skjer der ute 

Hver uke reiser Kvinnesland ut til bedrifter i lokalområdet, for å bistå bedriftsgrupper og tillitsvalgte med råd, svare på spørsmål, gi motivasjon, sørge for faglig påfyll og nettverksbygging. 

- Vi arrangerer faglige og sosiale arrangementer og er med der det skjer i lokalmiljøet, enten det er på universitetet for å motivere studenter til å stå på eller på konferanser med foredrag og diskusjoner. 

- Det mest givende med jobben er å være ute blant medlemmer. Jeg gleder meg til NITOs oktoberkampanje, da vi skal besøke 200 bedrifter over hele landet.

De lokale kontorene arrangerer mange kurs, som de enten lager selv eller i samspill med tillitsvalgte.

Se alle kurs og arrangementer

- Framover blir det spennende å se hvor mange som møter opp fysisk på kursene vi har satt opp. Jeg synes det er artig å lage kursene og følge med på hvor mange som melder seg på, sier hun.

Smarte triks for bedre lønn

Kvinnesland forteller at temaet lønn er i vinden. - Hvor mye kan vi be om i lønn, er et spørsmål som går igjen.

- NITO har smarte triks hvis du tar skrittet og ber om en lønnssamtale. Tillitsvalgte har en oversikt over lønnsnivået i bedriften, dette er helt klart er en fordel når videre lønnsutvikling skal diskuteres.

- Hvordan du finner fram i NITOs lønnskalkulator for å finne faktorer som er mer verdt er også et populært tema.

Slik kontakter du NITO

For å komme i kontakt med Elisabet eller de andre lokale bedriftsrådgiverne fra nord til sør og øst til vest kan du sende en e-post eller ringe ditt nærmeste lokalkontor:

Bedriftsgruppeteamet

Kontaktpersoner Arbeidsområde Kontakt
NITO Nord 97973543
NITO Midt 92066651
NITO Vest 91532913
NITO Sør 40455050
  NITO Øst 41176416
NITO Oslo og Akershus 92084723‬
     

Har du spørsmål? 

NITO har 19 lokalavdelinger rundt i landet. 

Kontakt din avdeling