• Har du en samboerkontrakt som sikrer deg?
  • Har du og din ektefelle skrevet en ektepakt?
  • Har du noe du lurer på vedrørende arv?
  • Har du tenkt på hvordan dine verdier i framtida skal håndteres dersom du blir dement eller får annen varig sykdom?
  • Har du sikret at dine barn får det som du ønsker med et testament dersom du går bort?

Mange om ikke alle av spørsmålene over kan bli aktuelle i løpet av livet. Og dette er bare et lite utdrag av hendelsene som du kan få avklart og få hjelp til fra en advokat. Og det beste av alt, den årlige prisen tilsvarer kun en halv advokattime. 

Kjøp NITO Advokatforsikring

Kine Ruud Tveter, forsikringsrådgiver i NITO, forteller deg her mer om advokatforsikringen du kan skaffe via NITO-medlemskapet ditt.

Hva er NITO Advokatforsikring?

NITO Advokatforsikring er en forsikring som NITO-medlemmer kan kjøpe via Tryg. Forsikringen inkluderer 20 timer årlig privatrettslig juridisk rådgivning, samt dekning av advokatkostnader opp til 3 millioner kroner ved en eventuell tvist.

Advokatbistanden leveres av Legal24 Advokatfirma.

- Kan bli en av de mest lønnsomme forsikringene du har.

I ulike faser i livet vil man kunne trenge advokat, både for rådgiving, utforming av avtaler, forhandlinger, men også ved små og store tvister og uenigheter som kan oppstå.

Èn advokattime koster fra 2000 kroner og oppover i markedet. En advokatforsikring kan derfor være god å ha.

- Advokatforsikringen kan fort bli en av de mest lønnsomme forsikringene du har, sier Ruud Tveter. Da advokatbistand uten forsikring er en uoversiktlig kostnad og kan utgjøre en stor økonomisk risiko. 

Kine Ruud Tveter, forsikringsrådgiver i NITO.

Todelt dekning

- Advokatforsikringen er en todelt dekning, fortsetter Ruud Tveter.

- Den ene er juridisk rådgivning opptil 20 timer per år uten egenandel, og den andre delen er tvistesaker opp til 3 millioner mot en egenandel på 2000 kroner. 

Advokatforsikringen gjelder for privatrettslige formål.

Rettsområdene som er dekket er blant annet:

  • Familierett
  • Arverett
  • Forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester
  • Privat kjøp / salg av varer
  • Fast eiendom (merk ikke kjøp og salg av bolig)
  • Naboforhold etter naboloven

Rådgivningen kan benyttes til å få råd og veiledning ved opprettelse av for eksempel samboerkontrakter, testamenter og fremtidsfullmakter. Du kan også benytte advokatene til å stille spørsmål før man inngår en eventuell kjøpekontrakt. 

Advokatforsikringen dekker i hovedsak de rettsområdene som du ikke får dekket under rettshjelpsdekningen i «ordinære» forsikringer.   

Hvis saken din havner i retten er du dekket for opptil 3 millioner kroner, og saksomkostninger for deg og motparten er dekket dersom du taper saken.

- Forsikringen kan benyttes av medlem, samboer/ektefelle og barn under 21 år, så det er en forsikring som hele familien kan dra nytte av, sier Ruud Tveter.

Les mer om advokatforsikring

En forsikring som gir trygghet

En advokatforsikring kan være forebyggende mot eventuelle tvister ved å benytte den til opprettelse/sjekk av diverse juridiske avtaler, og det er ikke minst en trygghet å ha dersom saken ender med en tvist. 

- Lurer du på om du kan ta ned et tre på tomten din eller om naboen kan bygge uteplassen med pergola helt inntil hagen din, kan det være både lurt og lønnsomt å sjekke med en advokat før du foretar deg noe.

Advokatbistanden leveres av Legal24 Advokatfirma, og de trekker fram flere tidligere historier hvor advokatforsikringen har vært hendig, blant annet:

Arveoppgjør - sparte 77.400 kroner

Arveoppgjør kan medføre uenigheter i familien. En advokat fra Legal24 bisto klient i møter med familien om vanskelige spørsmål rundt uskifte og tolkning av testamentet. 

43 timer ble brukt og klienten sparte 77.400 kroner i advokatkostnader.

Forbrukerkjøp - sparte 50.000 kroner

Et tilfelle med en funksjonsfeil på bil. Kjøper klagde på funksjonsfeil og prisavslag som endte i forliksrådet og at selger betalte reparasjonskostnader. 

20 timer brukt og klienten sparte 50.000 kroner i advokatkostnader.

Foreldretvist om samvær - sparte 237.500 kroner

Saken havnet i retten og endte med rettsforlik. 

95 timer brukt og klienten sparte 237.500 kroner i advokatkostnader.

Skaff deg forsikringen før saken oppstår

- «Løp og kjøp», sier Kine med et smil.

-  Som for alle andre forsikringer er det viktig å ha en forsikring på plass før det oppstår en sak, fortsetter hun.

Å være føre var er det Ruud Tveter anser som sitt beste råd til NITOs medlemmer som vurderer advokatforsikringen.

- Ettersom du først får bistand tre måneder etter at du har kjøpt forsikringen, er det for sent å tenke at du skulle hatt en forsikring når du plutselig står midt i en konflikt eller havner i en situasjon og tenker «hadde jeg bare kjent en advokat».

Vær føre var - skaff deg advokatforsikring i dag

En advokatforsikring er verdifull å ha om du skulle trenge en advokat, da advokatbistand uten forsikring er en uoversiktlig kostnad som kan utgjøre en stor økonomisk risiko.

Kjøp advokatforsikring i dag