Foto NITO Bjarne Krogstad Anette Wevle-2.jpg
Advokat Anette Håvelsrud Wevle gir deg råd om jobbsøking.

Mange ønsker seg en deltidsjobb eller en jobb gjennom sommeren for å ha litt inntekt ved siden av studiene. Anette Håvelsrud Wevle er advokat i NITO og gir deg her noen gode råd om både jobbsøknad, selve jobbintervjuet, jobbkontrakten og mer.

Jobbsøknaden

 • Les deg opp om bedriften du søker til og fortell hvorfor du vil jobbe hos dem.
 • Fortell konkret hva du kan bidra med i jobben. For eksempel dine ferdigheter og kunnskaper som kan settes i lys av kvalifikasjoner i jobbannonsen.
 • Svar på det arbeidsgiver eventuelt spør om eller ser etter i stillingsutlysningen.
 • Kort og konsis søknad (helst mindre enn én side). Ikke masseproduser, men tilpass hvis du søker jobb flere steder.
 • Hugs å korrekturlese søknaden. Få gjerne noen andre til å lese over.

Skal du søke jobb?

Trenger du råd og hjelp til CV og søknaden din?

Få hjelp av NITOs jobbsøkerteam

Slik skriver du en god CV og jobbsøknad

Jobbintervjuet

 • Les deg opp på hva bedriften driver med.
 • Hva vil du fortelle om deg selv? Øv på dette.
 • Hvorfor har du søkt? Hvorfor bør arbeidsgiver velge deg?
 • Tenk gjennom styrker og svakheter. Fokuser på hva du kan bidra med.
 • Vær deg selv under intervjuet. Det er kanskje en klisjé, men det lønner seg i det lange løp.

Arbeidskontrakten

Du har krav på skriftlig arbeidsavtale selv om ansettelsesforholdet kun har en kort varighet. En arbeidsavtale er bindende både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og bidrar til å skape forutsigbarhet og klarhet i avtaleforholdet.

- Det er viktig å lese nøye gjennom avtalen, slik at man vet hva man signerer på, sier Wevle.

Her er noen andre punkter du bør være obs på:

 • Arbeidstid og plasseringen av den er viktig. Alminnelig arbeidstid er 9 timer per dag og 40 timer i løpet av syv dager (mange har 37,5 timer). Det er også viktig at det er en plassering av arbeidstiden (for eksempel 08:00 - 16:00), slik at man unngår å jobbe alle sommerkveldene.

 • Overtidsbetaling: Hovedregelen er at alle arbeidstakere skal ha overtidsbetaling ved arbeid ut over alminnelig arbeidstid, også de med sommerjobb. Overtidstillegget skal vere minst 40 prosent av lønnen.

 • Tariffavtaler bør man undersøke om arbeidsplassen har. Dette kan regulere særlig arbeidstid og overtidsbetaling, men også spørsmål om pensjon og rettigheter ved sykdom.

 • Lønn er selvfølgelig et viktig element som skal være med i arbeidsavtalen. Det er minstelønn i tariffavtaler i noen bransjer. Disse bransjene er for eksempel renhold, servering, overnatting og jordbruk, som ofte er bransjer som er sesongbaserte - og derfor også relevant for mange som søker sommerjobb.

 • Opplæring: Husk at du har krav på opplæring.

Avtalen skal blant annet regulere:

 • Hvem er partene i avtaleforholdet (arbeidsgiver og arbeidstaker/deg)
 • Hva du skal gjøre (arbeidsoppgaver)
 • Hvor arbeidet skal utføres
 • Hvilken lønn (og eventuelt tillegg) du skal ha, og når den skal utbetales
 • Når og hvor mye du skal arbeide (arbeidstid), og hvor lang pause du skal ha
 • Om det er et fast eller et midlertidig ansettelsesforhold
       - Lovens hovedregel er fast ansettelse.
       - Midlertidig ansettelse kan være aktuelt ved for eksempel sesongmessige svingninger og ferieavvikling for faste ansatte. Lovens krav for midlertidig ansettelse må være oppfylt, og det skal framgå av avtalen hvorfor arbeidsforholdet er midlertidig, i tillegg til at forventet varighet på ansettelsesforholdet skal angis.
 • Hvor lang oppsigelsestid du har.

Generelt skal alt av vesentlig betydning for arbeidsforholdet reguleres i arbeidsavtalen. Det vil si at dersom det er noe dere har kommet til enighet om, bør det inn i avtalen.

- Uten en avtale kan det potensielt oppstå uenighet om hva lønnen er, når den skal utbetales, hva du skal gjøre eller hvor mye du skal jobbe, sier Wevle.

Les mer om kravene til hva en arbeidsavtale skal inneholde

Etter sommerjobben

 • Skriv ned det viktigste du har lært i jobben, og hvilke arbeidsverktøy du har jobbet med
 • Avtal et møte med sjefen og be om tilbakemelding på arbeidet du har gjort
 • Få en skriftlig attest fra arbeidsgiveren som inneholder hva du har jobbet med og hva du er flink til
 • Spør arbeidsgiveren om vedkommende kan tenke seg å være referanse i dine framtidige søknadsprosesser