• Fokuser på det som er relevant

Poenget er ikke hvor lang eller hvor kort CV-en er, men at den reflekterer bakgrunnen din på en god måte. Fokuser på den erfaringen du har som svarer best på stillingsbeskrivelsen og fatt deg i korthet. Du kan legge mer vekt på utdypende tekst i søknaden. 

  • "Show, don't tell"

Både CV og søknad bør tilpasses hver enkelt stilling du søker på. Hvis du har utført arbeidsoppgaver eller deltatt på kurs som kan være nyttige i den nye jobben bør du spesifisere og utdype dette. Bruk dine egne formuleringer når du skal beskrive deg selv og gi eksempler som viser dine personlige egenskaper i praksis i stedet for å ramse opp mange adjektiver.

  • Vis engasjement

Sørg for å få fram din motivasjon for å søke på stillingen slik at arbeidsgiver ikke er i tvil om at dette er en jobb du har lyst på. Forklar gjerne hva din kompetanse og kunnskap kan tilføre bedriften. 

  • Hull i CV-en?

Oppgi det du faktisk har gjort i perioden du ikke var i jobb og hva du har fått ut av det. Reising, kurs, frivillig arbeid, fagbøker eller til og med oppgaver i hjemme – alt kan ha en nytteverdi!

  • Bilde er best

Med et bilde på CV-en kan du påvirke helhetsinntrykket som arbeidsgiveren vil sitte igjen med. Du bør ta et bilde spesifikt til CV-en, gjerne et portrett med nøytral bakgrunn. Det kan være lurt å kle seg etter kleskoden for arbeidsplassen du søker. Husk at du kan komme langt med et smil!

  • Kvalitetssjekk søknaden

Allier deg med noen som kan lese korrektur før du sender inn søknaden. Ofte ser man ikke sine egne skrive- eller språkfeil. I tillegg bør du tenke at søknaden skal fenge også en som ikke er rekrutterer. Gjør den ikke det bør den kanskje endres.

  • Pass på ditt digitale fotavtrykk

Det er ikke bare CV-en som bør se bra ut når du skal søke jobb. Din framtidige arbeidsgiver vil med stor sannsynlighet utføre et Google-søk på navnet ditt.

Sporene du etterlater deg kan også påvirke din mulighet til å bli kalt inn til intervju. Sjekk hvilke bilder som dukker opp, kommentarer eller andre opplysninger fra sosiale medier, nettsamfunn eller blogger som ikke avspeiler din personlighet på en god måte. 

Få gratis evaluering av din CV og søknad og se gode eksempler