Hege Glimsdal uten logo.jpg

NITO er opptatt av at det skal være ordnede forhold i arbeidslivet, også i sommerjobben. Det er viktig at arbeidsmiljøloven blir fulgt der du jobber. NITO-advokat Hege Glimsdal (bildet) trekker spesielt fram følgende: 

  1. Sørg for å få en skriftlig arbeidskontrakt, hvor det viktigste du og arbeidsgiver er blitt enige om, er skrevet ned. Hvilke tider skal du jobbe på dagen og hvilke dager skal du jobbe, når skal du ha pause, hva har dere avtalt i lønn og når skal den utbetales. Er du medlem i NITO kan du sende inn avtalen for kvalitetssikring av NITO-advokatene. 
  2. Blir du pålagt å jobbe utover avtalt arbeidstid, har du krav på minimum 40 prosent tillegg i lønn for timene du pålegges å jobbe 

  3. Husk at du har krav på feriepenger av lønna og disse skal som hovedregel utbetales siste lønningsdag før du slutter i jobben 

  4. Sjekk at arbeidsgiver betaler pensjon av lønna du tjener i sommerjobben

  5. Husk å få en attest, det vil si en bekreftelse på at du har jobbet hos arbeidsgiver, hvilke oppgaver du har gjort og hvilke tidsrom du jobbet. Dette er verdifullt ved neste jobb du skal søke på.  

 - En sommerjobb kan være bra å ha for karrieren din og fint å ha på cv-en, sier Glimsdal.  

- Arbeidsgiver skal legge til rette for at du har det bra i jobben. Opplever du vanskeligheter i arbeidsforholdet og du er NITO-medlem er det god hjelp å få. NITO er din støttespiller i arbeidslivet.  

Bli medlem i NITO

Gjør som over 107.000 andre ingeniører og teknologer. Med gode medlemsfordeler får du mer å rutte med i hverdagen.

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Du får trukket fra hele kontingenten.

Bli medlem i dag

Les også: 

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Sommerjobb? Dette bør du være obs på

Lønnstyveri: Sjefen kalte det frivillig ekstraarbeid - nektet å betale overtid