Danielsen er ansatt i Avinor Flysikring som systemadministrator og radarspesialist. Han er også en del av forhandlingsutvalget til NITO Spekter. Tidligere har han også vært tillitsvalgt i lokal bedriftsgruppe og senere konserngruppen til Avinor. 

-  Noe av det viktigste jeg har erfart, er å jobbe aktivt med å bruke lønnsstatistikken, fordi vi ser at det virker. Den er ditt viktigste verktøy i forhandling om egen lønn, sier han.  

Det er viktig å rapportere inn lønn 

For at statistikken skal ha verdi og aksepteres av arbeidsgiver, må den være representativ. Danielsen påpeker derfor hvor viktig det er med nok innrapportering til statistikken.

NITOs lønnsstatistikk brukes av svært mange som en pekepinn på hva ulike typer ingeniører og teknologer tjener. Den gir et grunnlag for deg når du går inn i lønnsforhandlinger på egenhånd eller når det forhandles på vegne av din gruppe. 

- Alle har alt å tjene på at lønnsstatistikken er så oppdatert som mulig. Rapporter inn lønna di, for vårt alles beste. 

- Vi samler også inn og bruker SSB-tall, men disse er ikke detaljerte nok for bruk på lokalt nivå. Det er derfor svært viktig at medlemmene rapporterer lønn i våre egne statistikker, understreker han. 

- Det gjør det enklere for arbeidstakere å få lønna de fortjener, og er noe arbeidsgiver kan forholde seg til, poengterer han. 

Lønnsinnrapporteringen til lønnsstatistikken er åpen

Rapporter lønn nå

Det tar bare to minutter.

Hva bør du tjene? Se avansert lønnskalkulator

Aldersgruppe ga mest reell sammenligning

Danielsen forteller at NITO-tillitsvalgte i Spekter-området har stor nytte av statistikken i forbindelse med lønnsforhandlinger. Særlig når det kommer til utfordringer knyttet til lønnsdannelsen. 

- For virksomheter som har mange medlemmer med bakgrunn fra Forsvaret og fagskoler, er det ofte best å bruke tabeller basert på alder i lønnsstatistikkene og gjøre sammenligninger med sentrale statistikker som grunnlag når vi skal forhandle lønn. Men dette kan variere fra virksomhet til virksomhet, forteller han.

- Aldersgruppene med eldre har ligget lavt på statistikken. Dette henger sannsynligvis igjen fra den gang NITO Spekter var statlig. Her har lønnsutviklingen rett og slett ikke holdt tritt med andre aldersgrupper. Det klarer du ikke å se uten å bruke statistikken, slår han fast. 

Månedslønn med tillegg 2022 – Kopi.PNG

- Samtidig ser vi at etterslepet på gruppene med eldre medlemmer har blitt mindre, spesielt 50-59 år. For de yngre gruppene, ser vi at gjennomsnittsnivået nå er tilnærmet likt med privat.  

- Dette er viktig for rekrutteringen til stillinger som organiserer mange viktige samfunnsfunksjoner innen samferdsel, infrastruktur og andre samfunnskritiske bedrifter, sier Danielsen. 

For tillitsvalgte: Kurs om lønnsstatistikk

nettkurs 150.pngHvordan kan du bruke NITOs lønnsstatistikk i lønnsarbeidet som tillitsvalgt? I dette kurset går vi gjennom de viktigste statistikk-verktøyene du har tilgang på som tillitsvalgt i NITO  - hvor du finner dem og hvordan du bruker dem.

Du får kunnskap om hvordan du best kan forberede de lokale forhandlingene og hvordan du hjelper medlemmer med den individuelle lønnsutviklingen.

Kurs om lønnsstatistikk i læringsportalen (cirka 20 minutter)

 

Unngå turnover av ansatte

- Representativ lønnsstatistikk er også veldig viktig for virksomheten. For å beholde dyktige ansatte og unngå høy turnover, er det avgjørende å tilby fornuftig lønnsnivå og betingelser, sier Danielsen.

- Arbeidstakerne benytter blant annet NITOs lønnskalkulator som henter data direkte fra NITO lønnsstatistikk, for å sammenligne egen lønn og for å vurdere tilbud fra andre bedrifter.

Danielsen forteller at det er vanskelig å ansette og beholde dyktige folk når man konkurrerer med privatmarkedet om de samme hodene.

- For oss som konkurrerer med privatmarkedet er vi nødt til å gi anstendig lønn for å vinne de beste hodene.

Visualiser statistikken

- I Avinor flysikring har vi lenge prøvd å bli flinkere til å bruke statistikk internt, som er den eneste måten for å faktisk få god sammenligning av lønn. Å bare se på gjennomsnitt forteller lite om problemene internt rundt fordeling av lønn.

Om han skal gi et råd til andre tillitsvalgte som forhandler lønn, er det å visualisere statistikken.

- Jeg anbefaler alle å bruke statistikken internt i bedriften og sette opp spredningsdiagram. Det er selvfølgelig veldig viktig hvordan man bruker statistikken, men man må også visualisere, nettopp det er utrolig viktig ovenfor arbeidsgiver, avslutter han.

Eksempel bedrift Lønnsstatistikk 2022 – Kopi.PNG